Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Ανάπτυξη

 

 

To προγραμμα Erasmus+ η αρχή για ένα σχολείο συμπερίληψης στην Ευρώπη έχει προγραμματιστεί για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ωστόσο, η φιλοδοξία μας είναι η συνεργασία αυτή μεταξύ των 6 χωρών να μακροημερεύσει και να διευρυνθεί καθώς και να συνεχίσει να ενδυναμώνει και να εμπλουτίζει το έργο που θα παραχθεί..

 

Αυτή η αναπτυξη μπορεί να πάρει 3 κατευθύνσεις:

 

υποδοχή νέων εταίρων ή εθελοντών συνεργατών

εμπλουτισμός του παραγόμενου έργου με τη δημιουργία καινούργιων φύλλων εργασίας καθώς και παιδαγωγικών φύλλων

διαφοροποίηση προτείνοντας για παράδειγμα Ευρωπαϊκά μαθήματα για την εκπαίδευση των διδασκόντων.