Cap sur l'Ecole Inclusive en Europe

Belgia reprezentată de Colegiul Saint Guibert din Gembloux (provincia Namur).

 

Colegiul Saint-Guibert este o şcoală fondată de Congregaţia Călugărilor din Şcolile Creştine,bazată pe principiile fondatorului Jean Baptiste de La Salle.

Aceasta este o pedagogie centrată pe tineret, adaptată vârstei lor, care îşi propune să-i pregătească să aibă locul în societate, cu o atenţie deosebită celor săraci la toate nivelurile. .

Acest colegiu cuprinde 4 şcoli în 4 spaţii pentru 3100 elevi.

 

 

 

Deschiderea,dorinţa de a-i asculta pe ceilalţi,disponibilitatea,credinţa,locul elevului sunt valorile proiectului Nostru pedagogic.

"Eu sunt relaţiile pe care le ţes"
Albert Jacquard

Noi vrem o şcoală care să favorizeze:

  • Legătura cu sine,
  • Legătura cu cunoaşterea,
  • Legătura cu ceilalţi.

 

 

În acest proiect,motivaţia noastră se inspiră încă de la început din acest principii fundamentale :

 

 

 

 

Colegiul va pune la dispoziţia proiectului:

  • experienţa sa în materie de comunicare,pentru « a schimba mentalitatea asupra handicapului » experienţa sa în materie de incluziune,fondată pe valorile instituţiei de învăţământ.
  • promovarea încrederii de sine,dobândirea de cunoştinţe pentru a avea o poziţie activă în societate şi pentru a-şi exersa pe deplin cetăţenia,accesul la emanciparea socială.
  • profesori din activităţile realizate în proiectul insituţiei centrate pe incluziunea elevilor cei mai defavorizaţi sau purtători de handicap. (Autism, handicap motor,surzi, dificultăţi de învăţare)
  • o echipa motivată şi experimentată