Cap sur l'Ecole Inclusive en Europe

Franţa reprezentată de 3 instituţii,

 • Asociaţia pentru Adulţi şi Tineri Handicapaţi(APAJH) din Cahors (Regiunea Occitanie) care va fi coordonatoare,
 • şcoala Jean Calvet din Cahors,
 • şi Institutul de Formare , Cercetare Sanitară şi Socială (IFRASS) din Toulouse (Occitania)

L’APAJH/46

 l’APAJH 46 intervine în mai multe domenii pertinente din proiect, în special în acte de formare împreună cu directorul şi echipa de specialişti,din cadrul Inspectoratului Academic din Lot în cadrul formării profesorilor şi a persoanelor care însoţesc copiii în situaţii de handicap în clase, şi în egală măsură împreună cu I.U.T de Figeac, secţiune a IFRASS din Toulouse care este partener activ în acest proiect.

APAJH desfăşoară acţiuni în teritoriu,sensibilizând,informând în scopul schimbării opiniei despre handicap cu membri activi ai asociaţiei şi cu echipe de specialişti.

Asociaţia intervine mai ales în luna pentru drepturile copilului,,program iniţiat de Consiliul Departamentului Lot,pilotată de către Thérèse Péguin (membră A.P.A.J.H şi fostă profesoară specializată) sau în Ziua Internaţională a Handicapului,din decembrie,activitate iniţiată de către primăria din Cahors. profesoară specializată) sau în Ziua Internaţională a Handicapului,din decembrie,activitate iniţiată de către primăria din Cahors.

 

 

Grupul Scolar Jean Calvet

Această instituţie cuprinde 7 clase (2 CEP, 1 CE1, 1 CE2, 1 CE2/CM1, 1CM1/CM2, 1 CM2)

 

Pentru elevii cu C.E.S.această instituţie se sprijină pe 2 dispozitive specializate :

 • o unitate ULIS (Unitate de Localizare pentru Incluziunea Şcolară)
 • o clasă CLINT (Clasă Integrată din regiunea Lot)

Din domeniile inerente ale proiectului,şcoală va fi mai calificată:

 • să împărtăşească din experienţa sa despre incluziune în clasle cu copii cu C.E.S.
 • să ofere din experienţa sa pentru evaluarea posibilitailor de progres ale copiilor handicapaţi şi să măsoare efectele educaţiei
 • să propună o organizare déjà verificată pentru a face loc complementarităţii şi sinergiilor celor care intervin
 • să demonstreze că învăţarea trăirii împreună trebuie să fie la baza incluziunii
 • să aibă un rol foarte important în traducerile în limba engleză.

 

 

l’IFRASS din Toulouse

Articularea profesiilor din domeniul sănătății și din domeniul social este în centrul politicii de formare a Institutului. Ea rezultă din punerea în aplicare a activităţilor de formare pedagogică; secvenţe de formare pentru meserii sunt puse în aplicare, în special, pe tema primei copilării.

 

Astfel IFRASS aduce în acest proiect :

 • expertiză tehnică şi conceptuală în problematica incluziunii şcolare şi sociale a copiilor cu situaţie de handicap .
 • legături cu editurile care vor favoriza publicarea produselor şi diseminarea acestora.
 • posibilităţi de perenizare a rezultatelor parteneriatului
 • echipa de cadre didactice formatoare ,coordonată de către Philippe GABERAN, şi compusă din Doamna Agnès DJEDDI-DESABRES, responsabilă a site-ului Figeac, şi din domnul Jean-Loup LENOIR, doctor în psihologie, profesor formator la IFRASS şi din domnul Umberto CUGOLA, doctor în antropologie, cadru didactic formator la IFRASS.
 • Echipa va contribui la analiza faptelor observate şi împărtăşite,ceea ce va duce la elaborarea strategiilor adaptate pentru un învăţământ specific,la oferirea de modele prin fişe tehnice şi practice,simple şi lizibile şi în sfârşit la evaluarea capacităţii de transfer a strategiilor dezvoltate în alte contexte.
 • Capacitatea de a concepe fişe tehnice,destinate folosirii de către specialişti, profesori,părinţi şi de către orice alt partener implicat în educaţia incluzivă.

Aceste instrumente vor permite printr-o lectură şi vizualizare simplă,identificarea dificultăţilor şi potenţialului dezvoltat de către publicul ţintă(identificând pentru fiecare fişă nu doar o clasificare a handicapurilor dar şi a cunoştinţelor care trebuie însuşite) şi propuneri de exerciţii practice.