Cap sur l'Ecole Inclusive en Europe

Portugalia reprezentată de către :

l’Agrupamento de Escolas João de Deus

Echipa proiectului coordonată de către Ana Guita Pinto, vizează să promoveze reuşita educativă,ameliorarea şi optimizarea capacităţilor şi competenţelor elevilor cu scopul de la reduce posibilele inegalităţi .

Astfel ne vom propune :

 • planificare integrată a resurselor umane şi tehnice
 • flexibilitatea curriculum-ului, ,
 • accesibilitatea programului de studii pentru elevii cu dificultăţi de învăţare,
 • inovarea strategiilor şi metodelor în termenii procesului de predare-învăţare,cu scopul de a asigura condiţiile de mediu şi educative în şcolile care permit umanizarea contextului educativ,promovarea efectivă a egalitaii şanselor şi a punerii în practică a unei pedagogii diferenţiate.

Această echipă va aduna laolaltă profesori şi educatori din diferite domenii,în special profesorii de limbi străine,un psiholog,profesori de limbaj mimico-gestual portughez,de educaţie specială,de arte vizuale,de TIC şi muzică.
Ei au o formare şi o experienţă în predarea elevilor cu dificultăţi de învăţare şi au obişnuinţa de a organiza proiecte cu aceşti elevi.

 

Profesorul de muzică, Paulo Cunha, speră să realizeze activităţi orientate către incluziune cu ajutorul muzicii,oferind elevilor surzi posibilitatea să îşi dezvolte competenţele muzicale şi să realizeze un grup constituit din elevi care să prezinte un spectacol comunitaii şcolare.

Artele vizuale şi TIC au un rol foarte important,de vreme ce imaginea este esenţială în ceea ce îi priveşte pe elevii surzi.Pe de altă parte mulţi elevi care au dificultăţi de învăţare aleg cursuri multimedia,ceea ce permite să crească reuşita şcolară a acestor elevi.

Profesorul Humberto Viegas este printre profesorii care aparţin echipei de la învăţământul special şi colaborează cu ceilalţi profesori realizând programme specifice în funcţie de dificultăţile de învăţare prezentate de către elevi.

Psihologul Aida Rita va susţine echipa,cu sprijinul şcolii şi al familiilor.În acest caz este un prim pas către o şcoală şi o societate incluzivă. Echipa va lucra cu asociaţia Omnes pro Uno şi va coordona atelierul de formare cu echipa franceză.

 

AEJD găzduieşte " Centre Ria Formasa " al cărui obiectiv principal este să sigure formarea continuă a profesorilor pentru şcoală incluzivă.

În domeniile inerente proiectului noi vom aduce:

 • o experienţă şi o reflecţie cu privire la incluziune
 • metode de predare adaptate unui public ţintă
 • structuri în care să se testeze producţiile

 

L’association Omnes Pro Uno - Associação de Solidariedade Social do Algarve

Această asociaţie este constituită din psihologi,sociologi ,profesori care lucrează în strânsă legătură cu şcolile primare şi secundare din Algarve.

 

În cadrul misiunii sale generale :

 • oferă o intervenţie terapeutică care vizează serviciile de sprijin specializat în domeniile psihologie clinică şi educativă ,orientare şcolare şi profesională,neuropsihologie, etc.
 • identifică şi caracterizează situaţii de risc şi realizează diagnostice psihociale.
 • dezvoltă strategii de prevenire/intervenţie pentru copii,tineri care prezintă o situaţie de risc sau un dezavantaj social.
 • Dinamizează proiecte de cercetare în domeniile educaţiei centrate pe inadaptări personale,familiale,sociale şi şcolare care conduc la situaţii de risc şi la eşec şcolar.
 • Realizează formări profesionale în domeniul neuroştiinţei şi al psihopedagogiei. Lucrul este dezvoltat de către o echipa multidisciplinară într-un context legat de centrele locale de asistenţă socială,de centrele de sănătate,de unităţile de sănătate familială,de grupurile şcolare şi de alte instituţii din Comunitate

 

Această echipă este compusă din 5 formatori la nivel universitar,
În acest proiect european, OMNES PRO UNO va lucra în strânsă colaborare cum a mai făcut şi până acum cu AEJD şi cu centrul de formare "Ria Formosa"

Ea va îşi va aduce aportul prin competenţele sale în domeniul formării şi cercetării. Asociaţia are intenţia să intervină cu ajutorul informaţiilor în formarea şi sensibilizarea în domeniul educaţiei elevilor cu C.E.S.,pentru diferite tipuri de handicap de ordin intelectual,emoţional,motor sau senzorial.

Într-adevăr,toate aceste probleme pot afecta învăţarea şi cer adaptări ale curriculum-ului şcolar pentru a facilita accesul la cunoaştere.

 

Formările profesionale pe care Omnes Pro Uno intenţionează să le realizeze vor fi în special dirijate către :

- educatori,

- profesori şi părinţi care lucrează cu copii cu C.E.S.,inspirându-se dintr-o filosofie, »şcoala părinţilor »