Cap sur l'Ecole Inclusive en Europe

România reprezentată de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna" din Focşani

C.S.E .I Elena Doamna are 300 de elevi repartizaţi pe toate nivelurile de învăţământ românesc: preşcolar,primar,gimnazial ,liceal şi postliceal.

Un învăţământ de calitate este asigurat datorită unei echipe de 83 de persoane,dintre care :

 • profesori specializaţi
 • dpsihologi
 • logopezi
 • profesori de diferite discipline : (matematică, sport, etc.)

 

 

 

 

În domeniile inerente proiectului,Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Elena Doamna va fi în mod special calificat pentru :

 •  A arăta modelele de incluziune în clasele cu copii cu C.E.S.Într-adevăr,centrul lucrează de mai mulţi ani cu conceptul de incluziune şi a realizat diferite dizpozitive :

- în internat,în instituţie
- în « mediu deschis « adică furnizând servicii de educaţie şi terapii pentru elevii care sunt înscrişi în şcolile »normale » :Şcoala « Alexandru Vlahuţă» Focşani, (director-profesor - Ţigănuş Valy ), Şcoala «Nicolae Iorga» Focşani, (director-profesor Daniela Trandafir ), Şcoala « Ion Basgan» Focşani, (director –profesor Dan Grigoraş ), Şcoala Gimnazială Slobozia Bradului, (directeur-profesor Costache Vică ), Şcoala Tamboiesti

Aceste instituţii « normale »în care muncesc profesorii itineranţi,pot constitui modele de bună-practică,pentru incluziunea elevilor cu C.E.S.

 • Oferă cunoştinţele lor pentru a evalua posibilităţile de progres ale copiilor cu handicap şi să măsoare efectele educaţiei acestora.
 • Propune o modalitate de organizare testată deja,care lasă spaţiu complementarităţii şi sinergiei factorilor care intervin.

 

 

 

 Profesorii care nu au beneficiat de o formare psihopedagogică care să le permită să lucreze cu copiii cu C.E.S. pot beneficia de cunoştinţele profesorilor itineranţi(învăţământul centrat pe elev,individualizarea şi diferenţierea învăţării)

Profesorii itineranţi beneficiază de cursuri de formare,conduse de către Aurora Lefter,profesor-inspector,autoare a următoarelor problematici :

 • « Şcoala Incluzivă », « Psihopedagogia copiilor cu C.E.S. »
 • « Abordări moderne în educaţia specială »
 • «Metode specifice pentru corectarea şi stimularea limbajului copiilor cu handicap ».

 

 

 Această experienţă de deschidere a centrului către exterior,ajutându-i pe profesorii din şcolile »normale » a generat un nou dinamism în instituţia noastră.Dezvotarea noţiunii de şcoală incluzivă a căpătat un alt sens şi a implicat realizarea unor activităţi care implică lucrul în echipă şi cooperarea.

Creşterea importanţei şcolii incluzive contribuie puţin câte puţin la transformarea şcolii tradiţionale,datorită competenţelor profesorilor specializaţi.Astfel şcoala ajunge să experimenteze noi metodologii,care răspund necesitiăţii de a lupta împotriva nescolarizarii şi împotriva eşecului şcolar.

 În proiectul « Cap sur l'École inclusive en Europe » echipa română va coordona atelierul « modele de incluziune » dar se angajează de asemenea să lucreze şi la alte tematici :

 • Formarea profesorilor şi însoţitorilor
 • Istoria handicapului în România şi etica
 • Experimentarea pedagogiilor alternative cu : ateliere care includ elevi în funcţie de nevoile lor,pentru a consolida competenţele de baza(lectură,matematică) , dezvoltarea unor activităţi despre arte(muzică,arte vizuale) şi sport cu posibilităţi de schimb între institutille partenere din proiect
 • Propunerea metodelor de sensibilizare « pentru a schimba mentalitatea asupra handicapului »(ziua europeană,etc.)