Cap sur l'Ecole Inclusive en Europe

Grecia reprezentată de către 1st Gymnasium de Kamaterou de la periferia Atenei

În acest proiect,Primul Colegiu din Kamaterou va putea în calitate de membru al R.S.E.S (Resurse Şcolare de Éducatie şi de Sprijin) care funcţionează în cadrul Centrului de Sprijin al Tratamentului Pedagogic Specializat (C.S.T.P.S) prin aplicarea legii nr. 4115/2013:

  • Să împărtăşească experienţa de l'inclusion de incluziune în clasele cu copii cu C.E.S.(clase integrate,clase paralele,incluziunea în clase obişnuite)
  • Să ofere experienţasa pentru a a evalua posibilităţile de progres ale copiilor handicapaţi şi să măsoare efectele educaţiei lor .

 

Datorită claselor integrate, profesorii din şcoală pot :

  • Face evaluări în colaborare cu o echipă de specialişti,(profesori de educaţie specială,psihiatri pentru copii, neuropediatri,asistent social,psiholog şi logoped) susţinuţi de R.S.E.S.din bugetul naţional.
  • Să acorde sprijin elevilor cu C.E.S. printr-un psiholog sau asistent social care este prezent o dată pe săptămână.

Să conducă activităţi care vizează « schimbarea mentalităţii cu privire la handicap »

  • prin sprijinirea Campaniei Naţionale a Ministerului Educaţiei în favoarea unei şcoli pentru toţi,o şcoală incluzivă.
  • Să propună metode pedagogice pentru accesul tuturor la cultură
  • Să favorizeze intrarea în cultura literară.

Să conducă activităţi care utilizează “pedagogii diferenţiate” prin:

  • Exploatarea unor fragmente din Odiseea,adaptându-le pentru a le putea aplica unui public de elevi cu C.E.S.
  • Imaginarea Odiseii unui elev handicapat din ţările Europei

Echipa greacă,motivată şi unită,s-a mobilizat încă de la început pentru reuşita proiectului.