Cap sur l'Ecole Inclusive en Europe

Polonia reprezentată de către asociaţia Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

În domeniile inerente proiectului, PSONI va oferi parteneriatului :

  • ogata sa experienţă în proiecte europene,deoarece a coordonat şi participat la mai multe proiecte de acest tip,în principal în domeniul utilizării instrumentelor TIC pentru sprijinirea persoanelor care prezintă o deficienţă intelectuală (SafeLabs , Safe Surf Bridge, Brain -Bridge, R@dio.Network~~,SOVO -Croissing Boundaries , Son et voix, FIT, Spine)
  • Experienţa în materie de drepturi ale persoanelor cu handicap şi rezultatele Convenţiei O.N.U. cu privire la drepturile persoanelor cu handicap.
  • Cunoştinţele dobândite pentru a sensibiliza populaţia cu privire la problema handicapului şi colaborarea cu mijloacele mass-media,scopul fiind acela « de a schimba mentalitatea cu privire la handicap ».
  • O bună organizare a lucrului în echipe. PSONI lucrează de mulţi ani în colaborare cu şcoala nr.330,Mandarynki str.1 din Varşovia care va deveni partenerul său asociat în acest proiect.

PSONI şi partenerul său asociat vor fi deci în măsură să măsoare şi să testeze produsele intelectuale din cadrul