Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

10 partnerów, 1 ekipa,
7 języków, 1 projekt,
który stworzy narzędzia edukacyjne.

„Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to. Odwaga ma w sobie moc geniuszu”

Ta myśl Goethe’ego powinna zainspirować i zachęcić każdego do podejmowania zadań trudnych i stawiania przed sobą ambitnych celów. To hołd dla wytrwałości, zachęta do odwagi i jeśli trzeba do działania.

Takie podejście jest obecne w szkołach i placówkach szkolnych w Europie i nie tylko. Pośród wszystkich osób, zajmujących się nauczaniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Takie podejście nie jest możliwe bez zaufania i pewności siebie, bez której trudno podjąć właściwe działania. Zaufanie do swoich możliwości, ale i do instytucji oraz do narzędzi, którymi się dysponuje, aby realizować swoje cele.

Projekt Erasmus + pt.« Kierunek edukacja włączająca w Europie » ma na celu stworzenie narzędzi pedagogicznych w 7 językach, z których będzie można korzystać za pośrednictwem tej strony. Jego  głównym celem jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, nie tylko wśród nauczycieli, ale też uczniów z niepełnosprawnościami i ich szkolnych kolegów.

Te narzędzia będą dostępne po ewaluacji fazy testowej i ich akceptacji, najpóźniej 31 sierpnia 2019

aktualności

key_actualite_no_actu

Dołączcie do nas za pośrednictwem tej strony

*Pola wymagane

Każda zainteresowana osoba może do nas dołączyć

Koordynatorzy:
Jean-Claude Arevalo - Dyrektor placówki w APAJH/Lot : +33(0)6 85 82 35 51
Monique Malique - APAJH/Lot : +33(0)6 11 76 11 44

APAJH/Lot
Stowarzyszenie na rzecz Młodych i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych - region LOT Francja
1154, chemin du Mas de Mansou
46 000 CAHORS
cap.ecoleinclusive.europe@gmail.com

 

 

   © Więcej informacji na stronie easy-to-read.eu