Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Włochy reprezentowane przez Istituto comprensivo “Cecrope BARILLI” z Montechiarugolo na prowincji Parmy

W ramach projektu instytut wniesie:

Swoje doświadczenie w integracji uczniów niepełnosprawnych

Placówka od lat była szkołą integracyjną. We Włoszech integracja uczniów niepełnosprawnych rozpoczęła się wraz z ustawą 118/1971, która zapewniała wszystkim dzieciom prawo do uczęszczania w normalnych zajęciach szkolnych, i która została następnie potwierdzona i wzmocniona przez ustawę 517/1977 znoszącą szkoły specjalne. Ustawa 104/1992 określa ogólne środowisko dla wszystkich kwestii związanych z niepełnosprawnością: zapewnia konkretne prawa osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, oferuje wsparcie, przewiduje pełną integrację i zastosowanie środków zapobiegawczych i naprawczych oraz zapewnia ochronę socjalną, ekonomiczną i prawną.

 

Organizację stworzoną z myślą o
wsparciu i nauczaniu uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych

Według kryteriów określonych przez ustawę 104, do szkoły uczęszcza 22 niepełnosprawnych uczniów, 26 z różnymi zaburzeniami (dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia behawioralne, itp.), 43 ze specjalnymi potrzebami. Wszyscy uczęszczają do normalnych klas z zapewnionym odpowiednim wsparciem pedagogicznym. W pełni angażują się oni w życie szkoły, biorą udział w projektach, wizytach w celach naukowych, itp. W szkole jest 13 nauczycieli wspierających, którzy należą do kadry nauczycielskiej i biorą udział we wszystkich czynnościach, od planowania po ocenianie. Co więcej, szkoła zatrudnia 6 edukatorów, którzy udzielają wsparcia uczniom z poważnymi problemami behawioralnymi bądź zaburzeniami.

Czynności pedagogiczne, których
ele mogą zostać włączone w moduł
planowany przez partnerów:

  • Zastanowienie się nad znaczeniem obecności uczniów niepełnosprawnych, jako źródła wzbogacającego wszystkich.
  • Rozpoznawanie i akceptowanie różnorodności
  • Zwiększanie poczucia własnej wartości i autonomii
  • Optymalizacja potencjału wszystkich
  • Rozwijanie strategii współpracy w celu zwiększenia efektywności czynności edukacyjnych

 

Wiedzę z zakresu zróżnicowanej i innowacyjnej pedagogiki

(pedagogika wrażliwa, technologie informacyjne oraz ich wykorzystanie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, odwrócona szkoła, metody pracy z osobami o zaburzeniach kognitywnych, plan pracy nastawiony na akomodację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, itd.)