Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Grecja reprezentowana przez Gimnazjum nr 1 w Kamaterou znajdujące się na przedmieściach Aten.

W projekcie, Gimnazjum nr 1 w Kamaterou, jako członek R.S.E.S. (Szkolnej Sieci Edukacji i Wsparcia) działającej w ramach Centrum Wsparcia dla Wyspecjalizowanej Terapii Pedagogicznej, w zgodzie z ustawą 4115/2013, będzie:

  • Przedstawiał swoje doświadczenie odnośnie integracji w klasach przychylnych uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (klasy zintegrowane, klasy równoległe, klasy mieszane)
  • Oferował wiedzę z zakresu oceniania możliwości postępu dokonywanego przez dzieci z zaburzeniami i mierzenia efektów ich edukacji

 

Dzięki klasom zintegrowanym, nauczyciele w szkole mają możliwość:

  • Przeprowadzać testy sprawdzające we współpracy z zespołem specjalistów (nauczyciel edukacji specjalnej, psychiatra dziecięcy, neurolog dziecięcy, pracownik społeczny, psycholog i logopeda) wspieranym przez budżet narodowy R.S.E.S.
  • Uzyskać wsparcie psychologa lub pracownika społecznego, obecnych raz w tygodniu, przy pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przeprowadzając akcje dążące do „sposobu, w jaki postrzegamy niepełnosprawność”:

  • Opieranie się na narodowej kampanii Ministerstwa Edukacji szkoła dla każdego, zintegrowana szkoła
  • Proponowanie metod pedagogicznych umożliwiających każdemu dostęp do kultury
  • Promowanie dostępu do kultury czytelniczej

Przeprowadzanie akcji z zastosowaniem „zróżnicowanych metod pedagogicznych” przez:

  • Wykorzystywanie fragmentów Odysei dostosowanych do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Wyobrażanie sobie Odysei niepełnosprawnego ucznia w krajach europejskich

Zespół z Grecji, zjednoczony i zmotywowany, od samego początku nastawiony na powodzenie projektu.