Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Spotkanie międzynarodowe we Włoszech w Montechiarugolo k/ Parmy w dniach 23-25.10.2017

Czwarte międzynarodowe spotkanie odbyło się we Włoszech w Montechiarugolo k/ Parmy w dniach od 23  do 25 października 2017 podczas "Święta historii Parmy” („Festa della Storia de Parme”).

 

W programie odbyły się spotkania robocze partnerów, konferencje otwarte dla publiczności oraz wizyty w klasach szkolnych w Kompleksowym Instytucie  w  Montechiarugolo  k/Parmy, należącym do narodowej sieci szkół "Scuola Senza Zaino" 

Program czwartego międzynarodowego spotkania podczas "Święta historii Parmy” we Włoszech

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

Czwartego międzynarodowego spotkania

Partnerstwo strategiczne

Nauczanie szkolne

Erasmus +

 

 

 

"Kierunek: edukacja włączająca w Europie"

podczas

 

 "FESTA DELLA STORIA"  PARMA  

 

 

 

 

 

W dniu 23 października 2017 Pani Marianna Rusciano Dyrektor Instytutu „Crecope Barilli” serdecznie powitała przybyłych gości i otworzyła ciekawą, zawierającą dużo wiadomości konferencję

Wystąpienia w czasie konferencji   « Szkola dla wszystkich » znalazły się w programie obchodów "Święta Historii Parmy " i odbywały się w „Hotel delle Rose” w Termach Monticelli

 

 

Europejskie delegacje przedstawicieli projektu powitali : Pani Marianna Ruscianno  - Dyrektor Kompleksowego Instytutu w Montechiarugolo, Pani Daniele Friggeri - Zastępca Burmistrza oraz Pan Paolo Fabbri i Pani Fiorenza Copertini  reprezentujący stowarzyszenia działające na rzecz kultury.

« Międzynarodowe Święto Historii Parmy»

 

« Szkoła Senza Zaino » w Kompleksowym Instytucie „Cecrope Barilli” w Montechiarugolo jest modelowym i alternatywnym rozwiązaniem zapewniającym różnorodność i włączenie

....…w klasach znajdują się piktogramy, harmonogramy dnia są przedstawione w formie wizualnej i widoczne dla wszystkich dzieci, klasy są przestrzenne, czas poświęcony na zajęcia i organizacja zajęć warsztatowych działają na wyobraźnię i motywację uczniów, dobór zajęć szkolnych w klasach jest zróżnicowany, talenty i szczególne kompetencje dzieci są nagradzane (w tańcu, w sporcie, w działaniach artystycznych, w przedmiotach ścisłych..)

 

 

Kompleksowy Instytut w Montechiarugolo

wchodzi w skład sieci szkół "Scuola Senza Zaino"

Polecamy artykuł

Pana Marco Orsi i Pani Marii Paola Pietropaolo

"Szkoła włączająca jako całość"

 

"Una scuola inclusiva in quanto globale"

...

...to, co jest ważne to postawa nauczycieli: podczas pracy w klasie nie próbują wszystkiego kontrolować. Mają do uczniów zaufanie i okazują im EMPATIĘ. 

Uczniowie systematycznie pozytywnie wzmacniani za swoje osiągnięcia, mogą samodzielnie wybierać aktywności, co wzmacnia ich motywację do nauki i od najmłodszych lat oswaja z odpowiedzialnością za swoje działania. 

 

Przedstawiciele europejskich partnerów poznają włoski system szkolnictwa w Kompleksowym Instytucie „Cecrope Barilli” w Montechiarugolo k/ParmyMontechiarugolo

 

„Poznaliśmy włoski system edukacyjny i zobaczyliśmy, że wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami uczą się w szkołach powszechnych. Nie ma placówek specjalnych, ani  klas przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnościami. We Włoszech wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami są przyjmowane i uczą się w szkołach zwykłych juz od wieku przedszkolnego i przechodzą wszystkie etapy nauki szkolnej: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące lub zawodowe, uniwersytet.

Jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, do klasy automatycznie przydzielany jest nauczyciel wspierający oprócz nauczyciela w danej klasie.

Jeżeli stopień niepełnosprawności tego wymaga jeszcze jeden nauczyciel jest przydzielany do klasy. Ten nauczyciel jest finansowany z funduszy samorządowych w ramach usług społecznych przeznaczonych dla mieszkańców.

Misja każdego jest jasna. Pedagogika powinna być dostosowana do potrzeb każdego ucznia nie tylko ucznia z niepełnosprawnością

 

W dniach 23-25.10.2017 we Włoszech w Montechiarugolo k/Parmy odbył się kolejny etap realizacji projektu ERASMUS+: opracowanie modułu kształcenia nauczycieli

25 października 2017 włączenie społeczne : Konferencja poświęcona szkole w Corte Giarola i wizyta w gospodarstwie w Vigheffio

Informacje prasowe

- Portal regionu Emila-Romana rubryka ZDROWIE

 

 

PARMA DAILY.IT 

 

- ilPARMENSE.net 

 

PARMAEPORT 

.

 

 

 

Marisa Orsi, koordynatorka projektu Erasmus+ zabiera głos w imieniu organizatorów czwartego międzynarodowego spotkania we Włoszech w Montechiarugolo k/Parmy

« Trzy intensywne dni : konferencje, wizyty w klasach szkolnych Instytutu, praca w grupach, zwiedzanie Zamku w Montechiarugolo, przedstawienie grupy teatralnej w gospodarstwie w Vigheffio, nieustanna wymiana idei i różnorodnych kultur, konwersacja w 7 językach partnerów… dużo pracy, ale też dużo entuzjazmu i satysfakcji. A oprócz tego, coraz większe przeświadczenie, że różnorodność jest ogromnym bogactwem… I że zjednoczona Europa jest ważną, ogromna wartością, którą należy rozwijać i chronić.

Dziękujemy wszystkim kolegom z grupy włoskiej, wszystkim partnerom europejskim, którzy przyczynili się do tego, że to spotkanie było takie wartościowe.”

"