Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Rumunia reprezentowana przez szkołę średnią Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Elena Doamna” w Foscani

 

Do C.S.E.I. Elena Doamna uczęszcza 300 uczniów na różnych poziomach edukacji według systemu Rumuńskiego: nauczania wczesnoszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły średniej i wyższej.

Wysoką jakość nauczania zapewnia 83 osobowy zespół, w którego skład wchodzą:

·      Wyspecjalizowani nauczyciele

·      Nauczycieli psychologów

·      Logopedów

·      Nauczycieli konkretnych dziedzin (matematyka, sport, itp.)

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu centrum szkoły izintegrowanej Elena Doamna będzie szczególnie wykwalifikowane w:Dans les domaines inhérents au projet le Centre d’école inclusive Elena Doamna sera plus particulièrement qualifié pour:

 

    - Pokazywaniu modeli integracji w klasach z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Centrum, po kilku latach zajmowania się kwestią integracji, wypracowało następujące schematy: 

             - Wewnętrznie, jako instytucja 

           - Innymi słowy w „otwartym środowisku”, to znaczy zapewniając system edukacji i terapie dla uczniów zapisanych do tak zwanych „zwyczajnych” szkół takich jak: szkoła "Alexandru Vlahuta" w Focsani (dyrektor Tiganus Valy), szkoła "Nicolae Iorga" w Focsani (dyrektor Daniela Rose), szkoła “Ion Basgan” w Focsani (dyrektor Dan Grigoras), Szkoła Średnia Slobozia Bradulu (dyrektor Costache Vica), Szkoła Średnia  Tamboiesti. Wszystkie wymienione wyżej „zwyczajne” szkoły, zatrudniające „objazdowych” nauczycieli, są przykładem „dobrych praktyk” dla integracji uczniów o specjalnych potrzebach.

 

    - Oferowanie wiedzy z zakresu oceniania możliwości dokonywania postępów przez dzieci z niepełnosprawnością  i mierzenia efektów ich edukacji

 

    - Proponowanie sprawdzonej metody organizacji z naciskiem na uzupełnianie się i współpracę pomiędzy uczestnikami projektu

 

 

 

 

 

 

Zwykli nauczyciele, którzy nie odbyli szkolenia z zakresu psychologii edukacyjnej, umożliwiającego pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mogą skorzystać z wiedzy nauczycieli objazdowych (nauczanie skoncentrowane na uczniu, indywidualizacja i zróżnicowanie nauczania). Otrzymują oni kursy szkoleniowe prowadzone przez Aurorę Lefter, profesora-inspectora, z zakresu:

  • Szkoła integracyjna „psycho-pedagogika dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
  • „Współczesne podejście do edukacji specjalnej”
  • „Metody korekcji i stymulowania języka dla dzieci z niepełnosprawnością”   

 

 

Doświadczenie w wychodzeniu poza struktury centrum i towarzyszenie zwyczajnym nauczycielom wniosło nowy dynamizm donaszaj instytucji. Rozwój pojęcia szkoły integracyjnej [przybrał odmienne znaczenie i zaczął się dążyć do praktykowania czynności wymagających pracy zespołowej. Powstanie szkoły integracyjnej, dzięki umiejętnościom wyspecjalizowanych nauczycieli, stopniowo przyczynia się do zmian zachodzących w tradycyjnych szkołach.

W efekcie szkoła zdąża do eksperymentowania z nowymi metodami, które powstały w odpowiedzi na potrzebę zwalczania braku edukacji i szkolnych niepowodzeń.

 

 

 

W projekcie „Kierunek na zintegrowane szkoły w Europie” (ang. "Heading for the Inclusive School in Europe") nasz zespół będzie koordynował warsztaty “model integracji”, a także podejmie się pracy przy zagadnieniach takich jak:

·        Szkolenie nauczycieli i wspieranie osób

·        Historia niepełnosprawności w Rumuni

·        Eksperymentowanie z alternatywnymi metodami nauczania poprzez:   Warsztaty dla uczniów  wzmacniające podstawowe umiejętności (czytanie, matematyka),pracę nad rozwojem umiejętności związanych ze sztuką (muzyka, sztuki plastyczne) i sportem oraz szansą na wymianę z instytucjami partnerskimi

·        Propozycja metod zwiększających świadomość dla „zmiany sposobu w jaki postrzegamy niepełnosprawność” (Dzień europejski, itp.)