Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Belgia reprezentowana przez collège Saint Guibert w Gembloux (prowincja Namur) .

 

Le Collège Saint-Guibert to szkoła założona przez zgromadzenie “Frères des Ecoles Chrétiennes” (Bracia Szkoły Chrześcijańskiej) i działająca według zasad wprowadzonych przez ojca założyciela Jeana Baptiste’a de la Salle.

Stosowane w niej metody nauczania koncentrują się na młodych ludziach, dlatego dostosowane są do ich tempa oraz skupiają się na przygotowaniu ich do dalszego funkcjonowania w społeczeństwie, zwracając szczególną uwagę na osoby najbardziej doświadczone przez życie.

Na szkołę składają się 4 budynki zlokalizowane w 4 różnych miejscach, do których uczęszcza 3,100 uczniów.Na szkołę składają się 4 budynki zlokalizowane w 4 różnych miejscach, do których uczęszcza 3,100 uczniów.

 

 

 

Otwartość, umiejętność słuchania, dostępność, wiara i pozycja ucznia to wartości stojące u podstaw naszego projektu edukacyjnego.

“To kim jestem definiuje się poprzez relacje jakie buduję”
Albert Jacquard

Chcemy szkoły, która promuje:

  • Relacje z samym sobą
  • Relacje ze zdobywaną wiedzą
  • Relacje z innymi

 

 

W tym projekcie nasza motywacja wywodzi się z zasad jakie wyznajemy.

 

 

 

 

Nasza szkoła wniesie do projektu:

  • wiedzę odnośnie opartej na zasadach instytucji: promowanie wiary we własne możliwości, zdobywanie wiedzy przygotowującej do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i dostępu do społecznej emancypacji.
  • doświadczenie w budowaniu integracji opartej na zasadach instytucji: promowanie wiary we własne możliwości, zdobywanie wiedzy przygotowującej do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i dostępu do społecznej emancypacji.
  • lekcje wyniesione z działań przeprowadzanych w obrębie projektu szkolnego, skoncentrowanego na znalezieniu sposobu pozwalającego włączyć do życia społecznego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby z niepełnosprawnościami (dotknięte autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, wadami słuchu, trudnościami w uczeniu się)
  • doświadczony i gotowy do pracy zespół