Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Polska reprezentowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – PSONI

W ramach projektu PSONI wniesie:

  • Bogate doświadczenie z zakresu współpracy międzynarodowej zdobyte podczas realizacji projektów europejskich, zwłaszcza doświadczenie w wykorzystywaniu technik multimedialnych, jako wsparcia przy pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (SafeLabs, Safe Surfing, BRAIN - Bridge.R@dio.Network Crossing Boundaries, SOVO – Sounds and Voices, FIT, Spine)
  • Wiedzę dotyczącą praw osób z niepełnosprawnością i postępu we wdrażaniu Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami
  • Wiedzę w podnoszeniu społecznej świadomości odnośnie osób z niepełnosprawnością dzięki współpracy z mediami. Celem ma być „zmiana sposobu, w jaki postrzegamy niepełnosprawność”
  • Sprawdzoną organizację pracy zespołowej. PSONI w ramach projektu współpracuje z publiczną szkołą podstawową nr 330 w Warszawie.

PSONI dzięki współpracy ze szkoła będzie w stanie przetestować produkty intelektualne stworzony w ramach projektu.