Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Międzynarodowe Spotkanie w Gembloux w Walonii (Belgia) : Od 15 do 18 maja 2018

PROGRAM 

- Udział uczestników projektu w « Tygodniu Nadzwyczajnym »

- Praca nad modułem szkoleniowym w 5 grupach

- Panel dyskusyjny prowadzony przez Pana Hervé Gilbert, Dziennikarza z RTBF

Pani Véronique Henry , Dyrektorka Gimnazjum Saint Guibet w Gembloux wita delegację europejskich partnerów projektu Erasmus + podczas Tygodnia Nadzwyczajnego

"Tydzień Nadzwyczajny” to tydzień obywatelski na rzecz zmiany podejścia do niepełnosprawności:

  « Od 12 lat, co dwa lata organizuję Tydzień Nadzwyczajny. Jak to się odbywa? Co 2 lata, towarzyszy nam szaleństwo organizacji. W czasie tego tygodnia odbywają się warsztaty poświęcone niepełnosprawności, przychodzi dużo osób z niepełnosprawnościami oraz osób sprawnych. W czasie tego tygodnia, duża część działań poświęcona jest warsztatom z udziałem osób z niepełnosprawnościami takimi jak zespół Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Odbywają się też spotkania z osobami z otoczenia osób z niepełnosprawnościami np. z belgijskim reżyserem, ojcem utalentowanego młodego niewidomego mężczyzny imieniem Lou. Odbywają się też warsztaty z psami przewodnikami osób niewidomych. Wszyscy uczniowie uczestniczą w tym Tygodniu, przeżywają go i wiedzą, że w gimnazjum są osoby z niepełnosprawnościami.  Tydzień pomaga uwrażliwić uczniów na sytuację osób z niepełnosprawnościami..

Ten Tydzień to dla mnie święto, to coś nadzwyczajnego. Jest ono dla mnie naprawdę ważne.

Prezentowałam tę inicjatywę w wielu szkołach oraz w Federacji Walońskiej w Brukseli. Wiem, że dużo szkół zdecydowało się podjąć podobne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. " - fragment studium nt. włączenia UFAPEC prezentowanego przez dyrektorkę Gimnazjum Saint-Guibert w Gembloux Panią Véronique Henry

 

 

Opis projektu

Tydzień obywatelskich działań podnoszących świadomość społeczną na temat osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Organizacja Tygodnia

670 uczniów gimnazjum ma możliwość uczestniczenia w dwóch działaniach tego Tygodnia. Uczniowie z kierunków « Pomoc rodzinie » i « Pomoc w opiece » prezentowali różne działania zwiedzającym i gościom. 

Cele edukacyjne i zwiększające świadomość że :

- różnica wynikająca z niepełnosprawności nie powinna być przeszkodą ani barierą nie do pokonania, 

- każda osoba z niepełnosprawnością jest człowiekiem posiadającym talenty,

- jako obywatel każdy uczeń ma do odegrania rolę w tym społecznym procesie,

- że niepełnosprawność jest konkretną rzeczywistością

 

Liczne warsztaty ....

 

Uroczysty wieczór z koncertem Lou i sztuką teatralną stworzoną i zagraną przez uczniów Gimnazjum

Aby zmienić postrzeganie niepełnosprawności: panel dyskusyjny « Nadzwyczajność » z Luc Boland, Joseph Shovanec, Serge Van Brackel, Sylvie Evrard, Muriel Fack, le Créham Liège i byłymi uczniami Gimnazjum ....

 

Społeczeństwo włączające jest horyzontem do którego dąży cała Europa.
Droga, którą trzeba przejść, aby osiągnąć włączenie to, na co wszystkie kraje się zgodziły, podpisały i ratyfikowały:
Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z 2006roku.
Stanowisko Europy jest też jasne w zakresie edukacji włączającej, o czym świadczy Deklaracja z Salamanki z 1994 r, .w której określone zostały główne zasady edukacji włączającej.
Działania różnych krajów w tym zakresie są stosowne do możliwości tych krajów działających w swoim rytmie, proponujących rozwiązania mniej lub bardziej zawansowane w zakresie włączenia, stosownie do ich historii, postaw ludzkich, ambicji i odpowiedzialności przywódców politycznych.
Belgijski system edukacyjny oddziela szkolnictwo powszechne dla dzieci sprawnych i szkolnictwo specjalne dla dzieci z niepełnosprawnościami (które nie zawsze są obecne w życiu rodzinnym).
Ale można też odnotować postępy

 

Aby zmienić spojrzenie : 18-ty przegląd artystyczny pod kierownictwem Pani Carmela Piccino

Projekt PRZEGLAD ARTYSTYCZNY jest realizowany od 18 lat i pozwala wielu placówkom specjalnym i nie tylko działać na polu artystycznym w sztuce wizualnej i promować inne spojrzenie na niepełnosprawność

 

TEMAT 2018 "CISZA"

Europejski zespół projektu Erasmus+ kierowany przez Pana Jean-Claude Arevalo, dyrektora placówki francuskiego Stowarzyszenia APAJH/Cahors Lot prezentuje postęp prac nad modułem szkoleniowym

 

Szkolenie składa się z 5 części i 1 metody nauczania opartej na refleksji.

Grupy robocze złożone z przedstawicieli 7 krajów partnerskich: Polski, Portugalii, Grecji, Rumunii, Belgii, Włoch i Francji – stworzyły program szkolenia:

 

  • 1 : Legislacja (Prawodawstwo w Europie i w USA): partnerzy odpowiedzialni - Polska PSONI - Francja APAJH/Cahors Lot
  • 2: Wpływ niepełnosprawności na rozwój psycho-emocjonalny dziecka:  partnerzy odpowiedzialni - Grecja Gimnazjum Kamatero Ateny, Szkoła AEJD z Faro w Portugalii, Stowarzyszenie Omnes Pro Uno, Portugalia
  • 3 : Praca w grupie, interdyscyplinarność: partnerzy odpowiedzialni - Belgia Gimnazjum Gembloux, Rumunia Elena Doamna  Foscani 
  • 4 : Podejście prakseologiczne :  partnerzy odpowiedzialni  Francja IFRASS Tuluza, Szkoła Jean Calvet w Cahors 
  • 5: Podejście pedagogiczne: partnerzy odpowiedzialni - Włochy IC Montechiarugolo koło Parmy, Stowarzyszenie APAJH /Lot Cahors 

Szkolenie wypracowywane w trakcie projektu wpisuje się w paradygmat szkoły włączającej i proponuje nowatorskie rozwiązania. 

Jest ono skierowane do nauczycieli i do wszystkich osób pomagających nauczycielowi i wspierających dziecko, w tym także jego rodziców.

Szkolenie poprzez swoje podejście edukacyjne stworzy dla odbiorców szkolenia warunki pełne empatii i refleksyjności. 

[1] Część E Szkolenia – Rola refleksyjności w procesie nauczania

Kartka z podróży Pani Marisy Orsi, koordynatorki projektu z ramienia włoskiego partnera

 

Odkrywamy i poznajemy Brukselę

z

 MARISĄ ORSI