Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Cap sur l'Ecole Inclusive en Europe :moduł szkoleniowy

Ten program szkoleniowy jest przeznaczony dla aktywnych zawodowo nauczycieli oraz dla opiekunów (czyli osób pracujących z dziećmi w środowisku szkolnym, w tym rodziców).

Ten moduł szkoleniowy jest częścią paradygmatu szkoły włączającej, a jego celem jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań. Materiał szkoleniowy opiera się na 5 modułach i 1 metodzie nauczania opartej na refleksyjności opisanej w fiszce z materiałami .

Ten program szkoleniowy został opracowany przez 10 think tanków z siedmiu różnych krajów: Polski, Portugalii, Grecji, Rumunii, Belgii, Włoch i Francji.

 

Budowa modułu

 

Pedagogika szkolenia polega na tym, by umieszczać nauczycieli i opiekunów w sytuacji i warunkach empatii i refleksyjności. Ścieżkę edukacyjną można zdefiniować jako łącznik, który zapewnia zachowanie logiki nauczania podczas sesji szkoleniowych.
Dlatego osoby przeprowadzające szkolenie muszą przemyśleć tę ścieżkę i zdecydować, czy będą przeprowadzać szkolenie w całości, czy jako osobne moduły.

Na każdy moduł przeznaczono określoną ilość czasu: (może ona być zmodyfikowana, o ile przestrzega się sposobu przekazania treści).

 

Sesje szkoleniowe tworzą moduły:

Tabela kursu

 

Nazwa modułu

 

Opis kursu

Treść

Czas trwania

Linki do fiszek

 

 

 

Opracowanie

 

 

 

Opis procesu uczenia się

 

 

Każdy opis kursu jest powiązany z bazą danych na stronie www.ecoleinclusiveeurope.eu, gdzie znajdziesz materiały służące do opracowania kursu. Materiały te zostały stworzone przez międzynarodową grupę i zawarto w nich fiszki pedagogiczne, fiszki źródłowe, fiszki z dobrymi praktykami sklasyfikowanymi w trzech grupach; Filar P – Przedstawienie problemu i wyznaczenie granic, filar W „Wspieranie”, E: „Edukacja i ewaluacja”. Linki zamieszczone w materiałach wspomagających do kursu prowadzą do fiszek lub materiałów wideo, które są ilustracją dla kursu. Niektóre z nich nie są dostępne po polsku, a jedynie w ojczystym języku mówcy. Celem tej strony jest gromadzenie jak największej liczby materiałów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami mającymi zastosowanie w klasach włączających.

 

 

Po kliknięciu na submoduł:

Otwiera się tabelka z treścią szkolenia, odpowiednio do jego tytułu. Jak już wspomniano, każda treść jest powiązana z trzema rodzajami fiszek. Zalecamy zapoznanie się z tą procedurą, dzięki czemu każdy uczestnik szkolenia będzie mógł wprowadzić pojęcie refleksyjności do swojego sposobu nauczania. Ten moduł jest dostępny w wielu językach: Po angielsku, francusku, rumuńsku, włosku, portugalsku, polsku.