Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

W dniu 3 marca 2017, Dimitra Macri, doradca pedagogiczny przedstawiła projekt "Kierunek edukacja włączająca w Europie”

W dniu 20 marca 2017 r. w trakcie konferencji prof. José Pacheco organizacja « Omnes pro Uno » zaprezentowała projekt „Kierunek edukacja włączająca w Europie” w siedzibie Merostwa miejscowości Loulé w Algarve (Portugalia)

Merostwo w Loulé

 Miasto włączające

Międzynarodowa sieć „Miast edukacji

W trakcie konferencji Prof Jose Pacheco 

 Założyciela szkoły DA PONTE  

 Rosaria Prospero i Luis Neves (Omnes Pro Uno)

przedstawili projekt „Kierunek edukacja włączająca w Europie” realizowany w ramach programu Erasmus+ 

 

W prasie pojawiły się następujące doniesienia :

 

-Jose Pacheco mówi o nauczaniu

Jose Pachecho załozyciel szkoły  DA PONTE wygłasza referaty w miejscowościach Almada, Loulé, Fundão, Viseu, Gouveia  

EDUCARE.PT: pedagog który powołuje sie na : Paolo  Freire, Freinet, Ferrer, Morin et Deleuze... -.. 

 

 

W dniach 20, 21, 22 marca Zespól Szkół João de Deus w Faro (AEJD) i Stowarzyszenie „Omnes Pro Uno” goszczą delegacje przedstawicieli krajów partnerskich projektu "Kierunek edukacja włączająca w Europie” w ramach programu ERASMUS +

 

Zespól Szkół João de Deus w Faro (AEJD) i Stowarzyszenie „Omnes Pro Uno” zorganizowali w Faro i w Loulé w regionie Algarve, drugie międzynarodowe spotkanie partnerów realizujących projekt w ramach programu  Erasmus+ "Kierunek  edukacja włączająca w Europie"

 

Program spotkania

 

W piątek 4 kwietnia 2017 w Ośrodku Kultury merostwa Ilion "Melina " w Grecji miały miejsce występy chóru Pierwszego Gimnazjum w Kamatero i orkiestry "Ihochroma"

W dniu 4 kwietnia 2017 Ośrodek Kultury Merostwa Ilion "MELINA" zorganizował wspólny koncert chóru Pierwszego Gimnazjum w Kamatero i Orkiestry "Ihochroma " Stowarzyszenia Rodziców Uczniów z Niepełnosprawnościami "ERGASTIRI ". Ten piękny projekt wspólnego koncertu wpisuje się w ideę projektu partnerskiego Kierunek edukacja włączająca w Europie” realizowanego w ramach programu Erasmus+

Gratulujemy artystom z Pierwszego Gimnazjum w Kamatero i Stowarzyszenia "ERGASTIRI", którzy brali udział w szkoleniach prowadzonych przez Panią Ioannis Macri.

Kolejny krok w kierunku edukacji włączającej

 

 

W dniu13 kwietnia 2017 roku, Ośrodek Włączający "Elena Doamna" w miejscowości Fokszany (Rumunia) podczas semestralnego zebrania nauczycieli przedstawiono informacje o projekcie i o międzynarodowym spotkaniu w Faro w Portugalii.

Podsumowanie spotkania partnerów w Faro podczas semestralnego zebrania naucycieli zgromadziło 25 nauczycieli, 8 logopedów, 12 nauczycieli wspierających pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Personel pracuje z uczniami ze szkół ogólnodostępnych w miejscowości Fokszany i okręgu Vrancea:

-szkoła « Ion Basgan », szkoła « Alexandru Vlahuta », szkoła « Nicolae Iorga », szkoła « Stefan cel Mare », szkoła « Anghel Saligny », szkoła « Siretu » z Marasesti, Liceum  « Grigore Gheba » de Dumitresti, szkoła średnia w  Brosteni, Liceum  « Duiliu Zamfirescu » z Odobesti, Gimnazjum w Tamboiesti

 

W dniu 3 maja 2017 partner grecki zorganizował seminarium dla nauczycieli w Gimnazjum Kamatero w Atenach
pt: „Budujemy mosty, które prowadzą do edukacji włączającej”.

 Refleksje na temat włączenia 

Jak budować mosty? 

Jakie kroki trzeba podjąć, aby dojść do edukacji włączającej?  

z udziałem

Pani  Dimitra Macri

Pani Parri Meravoglou

Pani Stella Makrigianni

 

 

5 maja 2017, « Sztuka usuwa różnice »: Gimnazjum w Gembloux w Belgii uczestniczy w przeglądzie artystycznym w Ciney

Gimnazjum w Gembloux zorganizowało

" Przegląd artystów "

W tym projekcie wzięło udział  

6 ogólnodostępnych szkół podstawowych i 6 szkół specjalnych

Cel

Praca zbiorowa

"Rozpoznanie kreatywności w różnicach"

 

W dniach 22-24 maja 2017 roku, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) zorganizowało w Warszawie trzecie spotkanie międzynarodowe projektu « Kierunek edukacja włączająca w Europie » realizowanego w ramach programu Erasmus +.

 

W dniach 22-24 maja 2017 roku, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) zorganizowało w Warszawie trzecie spotkanie międzynarodowe projektu « Kierunek edukacja włączająca w Europie » realizowanego w ramach programu Erasmus +.

W programie:

Spotkania robocze dot. projektu, konferencja, wizyty w szkołach i ośrodkach realizujących edukację włączającą.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MIEDZYNARODOWYMI SPOTKANIAMI PARTNERÓ

 

26 maja 2017, Ośrodek Włączenia „Elena Doamna" w mieście Fokszany, w Rumunii rozpoczyna „Filmowanie sensoryczne” dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Przy ROTARY CLUB Ośrodek Włączenia „Elena Doamna” rozpoczyna „Filmowanie sensoryczne”

Inaugurare camera senzorială Centrul ”Elena Doamna”
Data: 26 May 2017

Clubul Rotary VARANA Focșani a finalizat unul dintre cele mai importante și mai speciale proiecte destinate domeniului educației și anume dotarea completă a camerei senzoriale destinate copiilor cu autism de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” din Focșani.

 

W dniach 24-29 maja 2017 roku, Instytut Poznawczy „Cecrope Barilli” z Montechiarugolo w partnerstwie z włoskim Krajowym Stowarzyszeniem Dyrektorów Szkół (Nazionale Dirigenti Scolastici) zorganizował szkolenie dla nauczycieli pt."Włączenie i różnorodność”.

W dniach 24-29 maja 2017 roku, Instytut Poznawczy "Cecrope Barilli" z Montechiarugolo w partnerstwie z  A.N.Di.S (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół), zorganizował szkolenie dla nauczycieli pt."Włączenie i różnorodność”.

 

Wielu nauczycieli z Instytutu Poznawczego ukończyło to szkolenie uczestnicząc w kursach internetowych  na temat metod i technik włączania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się organizowanym przez Włoskie Stowarzyszenie Dysleksji (AID)

 

26-29 maja 2017, Ośrodek Włączenia " Elena Doamna" z miasta Fokszany w Rumunii uczestniczył w krajowym etapie "Razem dla przyszłości" Targu Mures.

Taniec jest « sztuką łączącą », pozwalającą być razem, aby budować przyszłość 

Zakład :

Zgromadzić uczniów niedosłyszących z Ośrodka „Elena Doamna" i uczniów z liceum Sztuki Gheorghe Tattarescu w Focsani

Przejść etapy regionalne, międzyregionalne aby

wziąć udział w nadorowym konkursie Targu Mures  

 

Zaklad wygrany!!!

Zakład wygrany: piękne partnerstwo pomiędzy Liceum Sztuki Gheorghe Tattarescu w mieście Fokszany i 

 

 

 

Un pari gagné : un beau partenariat entre le lycée d'Art d'Art Gheorghe Tattarescu , Focsani et le Centre Inclusif Elena Doamna

Concursul Național de Dans în cadrul S.N.A.C. - faza județeană, Vrancea. Câștigătorii ediției de la Liceul de Artă ”Gh. Tattarascu” Focsani vor reprezenta județul Vrancea la faza regională de la Tulcea

W marcowym numerze czasopisma “Społeczeństwo dla Wszystkich” wydawanego przez PSONI, polskiego partnera projektu, ukazał się artykuł Anny Andrzejewskiej i Lidii Czarkowskiej o projekcie “Kierunek edukacja włączająca w Europie”.
Zobacz artykuł (strona 3)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną bierze udział w projekcie o nazwie „Kierunek edukacja włączająca w Europie”. Uczestnikami projektu są nauczyciele i specjaliści, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu pochodzą z Francji, Portugalii, Włoch, Belgii, Rumunii, Grecji i Polski. Uczestnicy zastanawiają się co zrobić, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły uczyć się w jednej szkole razem z innymi osobami bez niepełnosprawności. Taka szkoła nazywa się szkołą włączającą. Uczestnicy projektu spotkali się w Warszawie. Odwiedzili polskie szkoły. Wzięli udział w konferencji. Na konferencji byli też nauczyciele, naukowcy i urzędnicy. W czasie konferencji występowały osoby, które chcą wprowadzać edukację włączającą. Mówili o tym, że każdy uczeń z niepełnosprawnością ma prawo chodzić do szkoły z innymi dziećmi. Uczeń ma prawo dostawać odpowiednie dla niego wsparcie. Na przykład uczeń może mieć asystenta, który pomaga mu w trakcie lekcji. Ważne jest, aby uczeń z niepełnosprawnością mógł dostać wsparcie w każdej szkole. Żeby nie musiał chodzić do specjalnej szkoły. Naukowcy mówili, że uczniowie, którzy chodzą do szkół włączających są bardziej zadowoleni ze swojego życia. Na przykład kiedy dorosną, łatwiej jest im znaleźć pracę

 

Consultez l'article p.18

15 czerwca 2017, Ośrodek Włączenia "Elena Doamna" z miasta Fokszany (Rumunia) podczas semestralnego zebrania nauczycieli przedstawił relację z międzynarodowego spotkania w partnerów w Warszawie.

Podsumowanie międzynarodowego spotkania w Warszawie, które zgromadziło 25 nauczycieli, 8 logopedów,12 nauczycieli wspierających –którzy wykonują specjalistyczne usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkołach powszechnych w mieście Fokszany i w okręgu Vrancea wymienionych poniżej: 

-Szkoła« Ion Basgan », Szkoła « Alexandru Vlahuta », Szkoła « Nicolae Iorga », Szkoła « Stefan cel Mare », Szkoła « Anghel Saligny », Szkoła « Siretu » z MarasestiLiceum « Grigore Gheba » de Dumitresti, Szkoła Średnia w BrosteniLiceum « Duiliu Zamfirescu » w Odobesti, Gimnazjum w Tamboiesti.

Działania nauczycieli wspierających koordynuje nauczyciel prowadzący Cati Galoiu. 

 

6 września 2017 r., Dimitra Macri doradczyni pedagogiczna z Aten przedstawiła projekt realizowany w ramach programu Erasmus + "Kierunek edukacja włączająca w Europie" w departamentach w Lasithi i w La Canée na Krecie

W czasie 2 warsztatów w szpitalu św. Mikołaja

  (Agios Nikolos), w departamencie Lasithi  

Liceum zawodowe Akrotiri, departament La Canée 

 gromadzące profesjonalistów / Zdrowie i nauczyciele/ Edukacja Zdrowotna 

Dimitra Macri, doradczyni pedagogiczna w Atenach i na Krecie

przedstawiła

projekt :

„Kierunek edukacja włączająca w Europie”

 

Jest to przykład dobrej współpracy pomiędzy sektorem Sanitarnym i sektorem Edukacji 

 

W dniach 7-9 września 2017, podczas II Kongresu "BRAIN CONNECTION" w Belo Horizonte w Brazylii, Pan Luis Neves reprezentujący „Omnes Pro Uno” (Portugalia) , promował projekt Erasmus +

Od 7 do  9 września 2017 Międzynarodowy Kongres

BRAIN CONNECTION FAMILY

Warsztaty, wykłady, dyskusje panelowe, prezentacje prac naukowych, promocja publikacji.

Udział Pana Luis Neves z ramienia OMNES PRO UNO PORTUGALIA.

Rozpowszechnianie rezultatów projektu partnerstwa strategicznego na rzecz Edukacji Szkolnej

Program ERASMUS+

"Kierunek edukacja włączająca w Europie"

Akcja 2 : Projekt współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

 

W dniu 8 września 2017, koordynatorzy z APAJH/Lot reprezentujący projekt Erasmus + nawiązało kontakt z 2 przedstawicielami II Kongresu "BRAIN CONNECTION" Belo Horizonte BRESIL

Jean-Claude Arevalo i Monique Malique z organizacji APAJH/Lot, koordynatorzy projektu „Kierunek edukacja włączająca w Europie” uczestniczyli w rozmowie za pośrednictwem video konferencji.

Podziękowali organizatorom II Międzynarodowego Kongresu

 

" BRAIN CONNECTION  FAMILY",

 

który odbył się w Belo Horizonte w Brazylii  

Pod koniec września włoska grupa, kierowana przez Marisę Orsi,z Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" przygotowuje przyjęcie europejskich partnerów w Montechiarugolo, Parma

Pod koniec września włoska grupa, kierowana przez Marisę Orsi, składająca się z 11 nauczycielek: 5 nauczycielek z gimnazjum i 6 nauczycielek ze szkoły podstawowej: Fiorella Sallusti, Elizabeth Perri, Simona Carreta, Monica Gennari, Roberta Rasca, Carmen Santillo, Angela Bertachini, Maria Rosaria Alongi, Simona Basili, Simona Alberti pracowały nad przygotowaniem czwartego międzynarodowego spotkania z programu Erasmus + 

"Kierunek edukacja włączająca w Europie" 

To spotkanie odbywało się w ramach

ŚWIETA HISTORII PARMY

 

 

 

 

 

                             

 

        

W dniu 30 września 2017, Stowarzyszenie APAJH/Lot otworzyło nową placówkę w obecności Prezesa Federacji APAJH Jean Louis Garcia

W uroczystości inauguracyjnej nowej placówki uczestniczyli: Prezes Federacji APAJH Jean-Louis Garcia, Mer miasta Cahors Jean- Marc Vayssousse, Poseł z departamentu Lot Aurelien Pradié, Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Pani Maury, Dyrektor Ośrodka ds. Osób  Niepełnosprawnych Departamentu Lot, Dyrektor Regionalnej Agencji Zdrowia oraz Inspektor Edukacji Narodowej ASH, Pan Gilles Bousquet.

W nowej placówce Przewodnicząca APAJH/Lot Jacqueline Destic oraz Dyrektor Ośrodka Jean-Claude Arevalo dokonali otwarcia sali  SNOEZELEN

 

Podczas uroczystości zwracano uwagę na rolę jaką Stowarzyszenie APAJH/Lot odgrywa w mieście Cahors i jego wpływ na wzrost świadomości społecznej w odniesieniu do edukacji włączającej. 

 

W dniu 8 października 2017 grupa Instytutu Badawczo-Szkoleniowego (IFRASS - Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et Social) spotkała się aby przygotować się do międzynarodowego spotkania partnerów w Montechiarugolo we Włoszech.

 

W dniu 8 października 2017 grupa Instytutu Badawczo-Szkoleniowego (IFRASS - Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et Social) spotkała się aby przygotować się do międzynarodowego spotkania partnerów w Montechiarugolo we Włoszech.   

W dniu15 października 2017, Stowarzyszenie APAJH /Lot przygotowało notkę prasową, która ukazała się w lokalnych gazetach

L'APAJH /Lot pilote  depuis plus d' un an un projet  de partenariat  stratégique /Enseignement scolaire Erasmus+ "Cap sur sur l'Ecole Inclusive en Europe ".Jean -Claude Arevalo, directeur des services , et Monique Malique coordonnateurs du projet conduiront  la délégation française composée de ses 2 partenaires  Ecole  Jean  Calvet  de Cahors et l'IFRASS de Toulouse   qui  se rendra à Montechiarugolo- Parme pour participer  à  la quatrième rencontre transnationale qui se déroulera les 23, 24, 25 octobre 2017
Cette rencontre comprend: des réunions de travail pour faire le point sur les avancées du projet et des conférences sur la thématique de l'école et de la société inclusive. Ces conférences s'inscrivent dans le programme de la "Festa della Storia de Bologne- Parme"
Les liens éducatifs qui sont instaurés depuis les années 2000 entre le  Quercy et la région Emilie- Romagne  continuent de vivre à travers ce projet Erasmus + qui réunit des établissements scolaires, des associations , des centres de formation, universités ainsi que des collectivités territoriales à travers 7 pays européens  que sont le Portugal,l'Italie,la Roumanie, la Grèce, la Pologne, la Belgique. .Ce projet va au delà de l'Europe puisque le Brésil sera présent au Portugal en novembre 2017 pour une conférence sur le thème des neurosciences et de l'école inclusive.

W dniach 23-25 października 2017, nasi włoscy partnerzy zorganizowali czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe w miejscowości Montechiarugolo w pobliżu Parmy we Włoszech

Zespól Instytutu Poznawczego „Cecrope Barilli”  zorganizował w Montechiarugolo czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe projektu współfinansowanego w ramach programu Erasmus+

 

"Kierunek edukacja włączająca w Europie"

 

W programie:

Praca w grupach roboczych, wizyty w szkołach, panele dyskusyjne

2 konferencje na temat edukacji włączającej i włączenia społecznego.

.  

W dniu 4 listopada 2017, po powrocie z międzynarodowego spotkania we Włoszech, nasi partnerzy z Rumunii opublikowali artykuł w MONITORUL w okręgu Vrancea

Po powrocie z czwartego międzynarodowego spotkania partnerów we Włoszech w Montechiarugolo, zorganizowanego przez włoskiego partnera – Zespół Instytutu Poznawczego „CECROPE BARILLI”, nasi rumuńscy partnerzy opublikowali artykuł w lokalnym dzienniku okręgu Vrancea: LE MONITORUL  

 

 

Rumuński zespół już przygotowuje szóste międzynarodowe spotkanie partnerskie, które odbędzie się w październiku 2018 roku w miejscowości FOSCANI w okręgu VRANCEA 

 

 

 

W dniu 8 listopada 2017, Przewodniczący stowarzyszenia OCCE Aude przedstawia projekt Erasmus +na konferencji Catherine Philip

L'Office Central de Coopération à l'Ecole OCCE est l'association partenaire de l'Ecole Jean Calvet de Cahors  dans le projet Erasmus +.

Dans les projets européens  Erasmus+ , l'OCCE devient un partenaire incontournable dans la gestion du bugdet alloué aux écoles.
L'OCCE est une association reconnue d'utilité publique et elle est conventionnée avec l'Education Nationale nationalement et localement avec les Inspections Académiques. 
Depuis 2016, l'OCCE a mis en place un chantier national de réflexion "handicap, inclusion et coopération" afin de réfléchir comment la coopération peut-elle aider à mieux inclure.

 

L'Union Régionale OCCE Occitanie  a offert à ses adhérents une  journée de conférences sur la coopération et l'inclusion avec Catherine Philip , Maitre de conférences honoraire en Sciences de l'Education et membre associé du GRHAPES , INSHEA.

 

1. Comment répondre aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap  (mental , cognitif et TSA )?

2. Coopérer pour inclure les élèves en situation de handicap.

 

Olivier Paolini, organisateur  de la journée a présenté le projet ERASMUS + au public présent composé d' enseignants ordinaires, spécialisés , AVS , Inspecteurs de l'Education Nationale , parents etc .  ( 100 personnes environ ) 

 

23, 24, 25, 26 listopada 2017 r. Dimitra Macri i Vasiliki Lygka z 1. Gymnasium Kamatero rozpowszechniają projekt Erasmus + podczas IV Kongresu "Edukacja i Kultura" Harokopio University Athens

L'Université Harokopio Athènes en collaboration avec le Centre de Formation et de Réadaptation des Aveugles (KEAT)  a organisé  le quatrième congrès "Education et Culture" les 23, 24 ,25, 26 novembre 2017.

 

Au cours de cette manifestation, Dimitra Macri, conseillère  pédagogique Athènes   et Vasiliki Lygka , responsable du projet Erasmus+  Gymnasium Kamatero ont disséminé  le projet Erasmus +. Le projet Cap sur l'Ecole Inclusive en Europe répondait à  une des thématiques traitées au cours du congrés "Tendances et Propositions en Education Spéciale"

 

Vous pouvez consulter :

- le site des organisateurs : une "Association de pédagogie spéciale "

- le site des Sciences Sociales de Dimitra Macri

.

Listopad 2017 r., Foscani Vrancea, Dorin Cristea, inspektor generalny i Aurora Lefter, inspektor specjalny, otwierają konferencję "Edukacja specjalna"

Conférence « l'Education Spéciale - Passé, Présent et Futur »

 En présence des enseignants de CSEI « Lady Elena » CSEI Mihalceni, CSEI Maicanesti,  conseillers scolaires et les enseignants du Vrancea

Intervention de:

  - Gheorghe Moldovan 

  - Alois Gherguţ, professeur d'Université d'Al. I. Cuza Iasi,

  -  Marian Crăciun, président de l'ACROM -

Ils ont fait un voyage dans "l'histoire de l'éducation spéciale", présenté les  jalons actuels de l'éducation inclusive, mais aussi des idées, des réflexions sur la viabilité de l'éducation spéciale en faisant référence à l'Europe 

Lire le Monitorul de Vrancea 

W dniach 23-25 listopada 2017, partnerzy z „Omnes Pro Uno” zorganizowali w Faro w Portugalii Kongres podczas, którego promowano projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ nt. edukacji włączającej.

CONGRES BRAIN CONNECTION 

FARO PT 

ROZPOWSZECHNIANIE PROJEKTU ERASMUS +

PROGRAM

ALBUM  FOTOGRAFICZNY FACEBOOK OMNES PRO UNO 

W grudniu 2017 , Inspektorat Vrancea uruchamia projekt "Școala Incluzivă - o şcoală a diversităţii",

L'Inspectorat de Vrancea  en collaboration avec le Centre Elena Doamna Focşani (CSEI),le  CSEI Mihălceni, le CSEI Măicăneşti et le Centre régional d'aide aux ressources et à l'éducation (CJRAE) Vrancea, a lancé un projet intitulé " Une Ecole Inclusive ou une Ecole de la Diversité ". 

Le but du projet est de créer une culture inclusive en développant

- des politiques éducatives et des pratiques d'inclusion concrètes,

- des services éducatifs centrés sur les besoins des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux (CES), 

Sont impliqués dans ce  projet : les autorités centrales et locales d'éducation et de protection sociale, les institutions, les ONG,  les gestionnaires,les politiques , les praticiens, les parents, les enfants et les jeunes.

 Le groupe local travaille avec  la CSEI Elena Doamna Focşani  qui est partenaire du  projet Erasmus + "Cap sur l'école inclusive en Europe." 

 En ce qui concerne ce projet, je pense que c'est un encouragement à  soutenir tous ceux qui croient en une Europe moderne et démocratique , au  droit à l'éducation de chaque enfant, indépendamment de ses particularités de développement et d'apprentissage. et / ou l'élimination de la marginalisation, de l'exclusion et de la ségrégation scolaire pour les enfants atteints de CES, ainsi que la possibilité d'un véritable changement dans la relation famille-école-communauté ", a déclaré Aurora Lefter, inspectrice d'école spécialisée.

 

Lire le Monitorul de Vrancea