Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Spotkanie międzynarodowe partnerów w Portugalii (Faro) w dniach 20-22 marca 2017

Le programme

Konferencja

„Szkolenie nauczycieli do nauczania w szkołach realizujących edukację włączającą”

Humberto VIEGAS
Doktor Psychologii

 • Dyplom studiów wyższych specjalistycznych (drugiego i trzeciego stopnia)
 • Trudności związane ze słuchem i językiem
 • nauczyciel w Zespol Szkół Joao de Deus

 

« Szkoła włączająca : specjalne potrzeby edukacyjne/Szkoła Wielokulturowa »


Dolandina OLIVEIRA

 • Profesor habilitowany Wydział Edukacji Uniwersytet w Caen (Francja)
 • Przewodnicząca Rady Dyrekcyjnej INUAF( Loulé).
 • Stały pracownik naukowy Instytutu Studiów nad Dzieckiem/Ośrodek Badawczy Metaforma Uniwersytet w Minho
 • Konsultant naukowy i pedagogiczny Kształcenia Ustawicznego nauczycieli

 

Włączenie w Europie:
w poszukiwaniu równości


Manuel Célio CONCEIÇÃO

 • Profesor Lingwistyki na Nowym Uniwersytecie w Lizbonie
 • Habilitacja z lingwistyki – Nowy Uniwersytet w Lizbonie
 • Licencjat z Języków i Literatury Współczesnej (portugalskiej/francuskiej), Uniwersytet w Lizbonie
 • Wykładowca, adiunkt na Uniwersytecie w Algarve (Portugalia)
 • Kawaler Orderu Nauk Humanistycznych i Sztuki przyznany przez Ministerstwo Kultury i Komunikacji we Francji
 

Les vidéos

Conférence de Humberto VIEGAS
Télécharger la conférence

Conférence de Dolandina OLIVEIRA
Téléchager la conférence

Conférence de Manuel Célio CONCEIÇÃO