Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Francja, reprezentowana przez 3 instytucje :

 • APAJH (Stowarzyszenie na rzecz dorosłych i młodzieży z zaburzeniami)z siedzibą w Cahors (OccitanieRégion), pełniące rolę koordynatora projektu;
 • szkoła Jean Calvet z Cahors,
 • orazIFRASS (Instytut nauczania, badań, animacji w zakresie służb sanitarnych i społecznych) z Tuluzy (Occitanie).

APAJH/46

 APAJH 46  działa na różnych polach projektu, brała udział w sesjach treningowych przeprowadzonych przez dyrektora i zespół specjalistów w obrębie lokalnej administracji Ministerstwa Edukacji Narodowej, podczas szkolenia dla nauczycieli i pomocników do spraw uczniów z zaburzeniami (ASEH) oraz na Uniwersytecie technologicznym (IUT) w Figeac, który jest oddziałem IFRASS oraz aktywnie działającym partnerem projektu.

APAJH, za pośrednictwem aktywnie działających członków stowarzyszenia oraz zespołu specjalistów, przeprowadza liczne akcje dążące do zwiększania świadomości oraz informowania społeczeństwa z nadzieją na zmianę sposopu postrzegania osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie działa aktywnie zwłaszcza podczas Miesiąca Praw Dzieci, wydarzeniu zainicjowanym przez radę departamentu Lot i prowadzonym przez ThérèsePéguin (członkinię APAJH i byłą nauczycielkę) oraz podczas Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w grudniu, sponsorowanego przez radę miejską Cahors.

 

Szkoła Jean Calvet:

Szkoła liczy 7 klas (2 CP, 1 CE1, 1 CE2, 1 CE2/CM1, 1 CM1/CM2 i 1 CM2)

 

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła dysponuje dwoma wyspecjalizowanymi systemami:

 • ULIS (Jednostka lokalizacyjna dla tolerancyjnej edukacji)
 • CLINT (klasa zintegrowana) IME (Instytutu Medycznego i Edukacyjnego) w miejscowości Vire-sur-Lot

Na obszarach związanych z projektem szkoła będzie wykwalifikowana w:

 • Dzieleniu się doświadczeniem związanym z włączaniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do życia klasy
 • Przekazywaniu wiedzy z zakresu oceniania postępów uczniów niepełnosprawnych i mierzenia efektów ich nauczania
 • Proponowaniu sprawdzonych metod organizacji ze szczególnym naciskiem na uzupełnianie się i współpracę pomiędzy osobami biorącymi udział w projekcie
 • Pokazywaniu w jaki sposób wspólne działania przyczyniają się do lepszej integracji
 • Tłumaczeniu dokumentów na język angielski

 

 

IFRASS z Tuluzy

Związek między zdrowiem a zawodami związanymi ze sferą socjalną stanowi centrum działań instytutu. Jest on wdrażany poprzez założenia działań szkoleniowych całego grona pedagogicznego. Kolejne etapy szkolenia dotyczą różnych zawodów, zwłaszcza mających do czynienia z dziećmi na wczesnym etapie życia.

 

Wkład IFRASS do projektu jest następujący:

 • Techniczna i konceptualna wiedza dotycząca integracji dzieci z zaburzeniami do życia społecznego i edukacyjnego.
 • Kontakty z wydawcami promującymi publikację produktów i ich rozpowszechnianie.
 • Szanse na podtrzymanie wyników współpracy partnerskiej
 • Zespół pedagogiczny i menedżerski koordynowany przez Philippe GABERAN, w którego skład wchodzą także Agnès DJEDDI-DESABRES, odpowiedzialną za stronę Figeac, Jean-Loup LENOIR, doktor psychologii i kierownik zespołu pedagogicznego w IFRASS oraz Umberto CUGOLA, doktor antropologii i kierownik zespołu pedagogicznego w IFRASS.
 • Zespół zajmie się analizowaniem zaobserwowanych i uzyskanych faktów prowadzących do wymyślenia i zidentyfikowania strategii właściwych dla szczególnego rodzaju nauczania, próbując przedstawić je za pomocą prostych i czytelnych arkuszy oraz oceniając skuteczność wykorzystywania wypracowanych strategii w innych sytuacjach.
 • Umiejętność tworzenia arkuszy technicznych na użytek pracowników, nauczycieli, rodziców i osób zaangażowanych w edukację integracyjną.

Narzędzia te, za pomocą prostych i wizualnych tekstów, pozwolą zidentyfikować trudności i możliwości rozwinięte poprzez grupę docelową (identyfikując je na arkuszach nie ze względu na rodzaj niepełnosprawności, ale osiągnięcia zdobyte podczas nauki) oraz przedstawią propozycje praktycznych ćwiczeń.