Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Βέλγιο εκπροσωπείται από το Κολλέγιο του Αγίου Guibert Gembloux (Namur Επαρχία)

 

Το Saint-Guibert College είναι ένα σχολείο που ιδρύθηκε από την εκκλησιαστική κοινότητα Freres des Ecoles Chretiennes που βασίζεται στις αρχές του ιδρυτή , πατέρα Ιωάννη Βαπτιστή de La Salle.

Πρόκειται για μια παιδαγωγική διδασκαλία που έχει ως επίκεντρο τους νέους προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής τους. Στόχος της είναι να τους προετοιμάσει για την ένταξη τους στην κοινωνία δείχνοντας ιδιαίτερη προσοχή σ΄ αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη..

Η Ακαδημία έχει 4 σχολεία σε 4 οικισμούς για 3100 φοιτητές.

 

 

 

Η διαφάνεια, η αποδοχή, η διαθεσιμότητα, η πίστη, ο μαθητής ο ίδιος είναι οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται το εκπαιδευτικό μας έργο.

«Είμαι οι σχέσεις που δημιουργώ»
Albert Ζακάρ

Θέλουμε ένα σχολείο που προάγει:

  • Τη σχέση με τον εαυτό μας,
  • Τη σχέση με τη γνώση,
  • Τη σχέση με τους άλλους.

 

 

Σε αυτό το έργο το κίνητρό μας είναι εμπνευσμένο από αυτές τις θεμελιώδεις αρχές.

 

 

 

 

το κολέγιο θα βάλει στην υπηρεσία του έργου:

  • την τεχνογνωσίατης στην επικοινωνία για «αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία»
  • την εμπειρία στον τομέα της ένταξη στηριγμένη στις αξίες του σχολείου: καλλιέργεια αυτοπεποίθησης, απόκτηση γνώσεων που θα τους οδηγήσει στην ενεργό κοινωνική και πολιτική δράση καθώς και στη κοινωνική χειραφέτηση τους.
  • τα μαθήματα των δραστηριοτήτων θα οδηγήσουν σε ένα γόνιμα διάλογο πάνω στην ένταξη των πλέον μειονεκτούντων μαθητών ή μαθητών με αναπηρία. (Αυτισμός, κινητικά προβλήματα, προβλήματα ακοής, μαθησιακές δυσκολίες)
  • Μια έμπειρη και δραστήρια ομάδα