Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Η Πολωνία που εκπροσωπείται από την ένωση Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

Θα παρέχει τα εξής στο έργο:

  • μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς έχει συμμετάσχει και συντονίσει αρκετά τέτοια έργα, κυρίως στον τομέα της χρήσης των εργαλείων πληροφορικής για την υποστήριξη των ατόμων με διανοητική αναπηρία (όρια, Ήχοι και φωνές, FIT, έλεγχος Σπονδυλικής Στήλης)
  • την τεχνογνωσία της στα δικαιώματα της αναπηρίας και τη προώθηση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
  • την εμπειρία της για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας μέσω της συνεργασίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να «αλλάξουμε τη νοοτροπία απέναντι στην αναπηρία»
  • την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην ομαδική εργασία. Πράγματι η PSONI εργάστηκε για πολλά χρόνια σε συνεργασία με το σχολείο 330 Mandarynki str.1 στη Βαρσοβία με το οποίο θα συνεργαστεί του σε αυτό το έργο.

Ως εκ τούτου, η PSONI και τα συνεργαζόμενα με αυτό σχολεία θα είναι σε θέση να δοκιμάσουν τα πνευματικά προϊόντα που θα παράγουν οι εταίροι.