Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Η Γαλλία εκπροσωπείται από τρία θεσμικά όργανα :

 • την ένωση για άτομα με ειδικές ανάγκες ενήλικες και παιδιά (APAJH) στη Cahors (Περιοχή Occitan που θα είναι ο συντονιστής του προγράμματος)
 • τη σχολή Jean Calvet που βρίσκεταιπου βρίσκεται επίσης στη Cahors,
 • και το Ινστιτούτο Κατάρτισης , Έρευνας, Ψυχαγωγίας, στον τομέα της υγείας και της κοινωνίας τη (IFRASS) στη Τουλούζ (Occitanie).

L’APAJH/46

 Η APAJH / 46  εμπλέκεται σε διάφορους τομείς του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης από τον διευθυντή του και την στελεχωμένη ομάδα του από επαγγελματίες που προέρχονται από τη Σχολή Επιθεώρησης της Lot.Ολοι αυτοί εμπλέκονται στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και ASEH που συνοδεύουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στα μαθήματα, αλλά και στο IUT Figeac, Toulouse.

Η APAJH προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας, με τη βοήθεια ενεργών μελών και ειδικών επαγγελματικών ομάδων.

Η ένωση παρεμβαίνει κατά το μήνα των δικαιωμάτων του παιδιού που ξεκίνησε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Lot και   καθοδηγείται από την Thérèse Péguin (μέλος της «APAJH και πρώην εκπαιδευτικός ειδικευμένη στα άτομα με ειδικές ανάγκες) ή τη Διεθνή Ημέρα Αναπηρίας, που ξεκίνησε  τον Δεκέμβριο  από το δημαρχείο της πόλης της Cahors.

η ομάδα του σχολείου Jean Calvet

Αυτός ο οργανισμός έχει 7 τάξεις (2 CEP 1 EC1, EC2 1, 1 CE2 / CM1, 1CM1 / CM2 CM2 1)

 

Για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες βασίζεται σε δύο εξειδικευμένους τομείς:

 • ένα ULIS ( Θέση για ένταξη σχολείο)
 • ένα CLINT (EMI Ολοκληρωμένη Κατηγορία Vire sur Lot

Το σχολείο θα μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα στους παρακάτω τομείς που αφορούν στο έργο:

 • να μοιραστεί την εμπειρία του από ένταξη σε τάξεις παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • να προσφέρει την γνώση της για την αξιολόγηση ευκαιρίες εξέλιξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της εκπαίδευσής τους
 • να προτείνει μια ορθή οργάνωση διευρύνοντας την συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια των ενδιαφερομένων πλευρών.
 • να αποδείξει ότι μαθαίνουν να ζουν μαζί γεγονός που θα πρέπει να είναι η βάση της ένταξης
 • θα έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά στις μεταφράσεις στην αγγλική γλώσσα.

 

 

η IFRASS στη Τουλούζη

Η διάρθρωση των επαγγελμάτων υγείας και κοινωνίας βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής επιμόρφωσης του Ινστιτούτου. Προγράμματα πολλαπλής κατάρτισης εφαρμόζονται σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα: εφαρμόζονται κυρίως στο τομέα της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας

 

Έτσι η IFRASS φέρνει σε αυτό το έργο:

 • τεχνικές και εννοιολογικές γνώσεις για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • δεσμούς με τον κόσμο των εκδόσεων που θα προωθήσει τη δημοσίευση της παραγωγής και διάδοσης.
 • ευκαιρίες για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της εταιρικής σχέσης
 • μια ομάδα εκπαιδευτικών στελεχών, της οποίας συντονιστής είναι ο Philippe GABERAN και αποτελείται από την Agnès Djeddi-DESABRES, υπεύθυνη για την ιστοσελίδα της Figeac, και τον Jean-Loup LENOIR, ψυχολόγο, στέλεχος της παιδαγωγικής ομάδας της IFRASS και Umberto Cugola, ανθρωπολόγο, στέλεχος της IFRASS.
 • Η ομάδα θα συμβάλει στην ανάλυση των παρατηρούμενων γεγονότων που θα μας οδηγήσουν να σκεφτούμε και να προσδιορίσουμε στρατηγικές προσαρμοσμένες στην ειδική εκπαίδευση, επιδιώκοντας να τις διαμορφώσει μέσα από δελτία και πρακτικές που είναι απλές και ευανάγνωστες, και, τέλος, να αξιολογήσει την ικανότητα των στρατηγικών μεταφοράς που αναπτύχθηκαν μέσα σε άλλα πλαίσια.
 • η ικανοτητα της να δημιουργήσει τεχνικά φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες, δασκάλους, γονείς και άλλους εταίρους που συμμετέχουν στην ενταξιακή εκπαίδευση.

Τα εργαλεία αυτά θα επιτρέψουν, μέσα από μια μια απλή και οπτική ανάγνωση, την αναγνώριση των δυσκολιών και των δυνατοτήτων που αναπτύχθηκαν από το κοινό-στόχο και τις προτεινόμενες ασκήσεις πρακτικής.