Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

LES PARTENAIRES

 

Pour ce projet Erasmus+ 10 partenaires se sont associés pour former une équipe soudée et complète. Les pays représentés sont par ordre alphabétique :

 

 

La Belgique
représentée par le collège Saint Guibert à Gembloux (province de Namur).

La France

par 3 établissements

 

La Grèce
représentée par le 1st Gymnasium de Kamaterou  dans la banlieue d’Athènes

 

 

L’Italie
représentée par l’Istituto comprensivo "Cecrope BARILLI" de Montechiarugolo

La Pologne
représentée par l’association Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym (PSOUU)

 Le Portugal
représenté par :

l’Agrupamento de Escolas João de Deus
 

La Roumanie
représentée par le collège Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Elena Doamna" de Focsani