Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Θεωρητικά φύλλα εργασίας, καλές πρακτικές που αποσκοπούν στην αλλαγή του βλέμματος απέναντι στην αναπηρία ταξινομημένες σε 3 κορμούς: Κορμός Ο «Ορίζω», κορμός Κ «Καθησυχάζω», Ε «Εκπαιδεύω».

 

ΚΟΡΜΟΣ /Ο «Ορίζω»

 

 

 

 • Με το βλέμμα στις έννοιες του λεξιλογίου 
 • Γιατί η διεπιστημονικότητα ;
 • Η αντίστροφη τάξη, 
 • Ημέρες ευεξίας
 • Η ευέλικτη τάξη, 

 

 

 • Στοιχεία για έναν γενικό ορισμό, 
 • Ενσυναίσθηση και φροντίδα επικοινωνίας, 

 

 

 • Ενσυναίσθηση και νευροεπιστήμη 1,
 • Ενσυναίσθηση και νευροεπιστήμη 2
 • Ειδική αγωγή 
 • Η σημαντική συμβολή της παιδαγωγικής 
 • Συμβουλευτική μάθηση  (counseling learning),
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία: εξατομικευμένη και προσωποποιημένη παιδαγωγική.
 • Από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην συμπεριληπτική εκπαίδευση 
 • Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: διαφορετικοί ορισμοί και συγκεκριμένοι όροι, 
 • Διαφορετικότητα και συμπερίληψη στο σχολείο,
 • Μελέτη των μεθόδων συμπερίληψης
 • Μέθοδος μεταγνώσεων και μορφών διδασκαλίας
 • Μεθοδολογία διδασκαλίας για παιδιά με αυτισμό
 • Η σχολή πολλαπλής νοημοσύνης
 • Πληροφορική και συμπεριληπτική εκπαίδευση
 • Η αντίστροφη τάξη
 • Ματιά στη διαφορετικότητα: ένα αναξιοποίητο ατού
 • Μαθησιακές δυσκολίες και όχι τεμπελιά
 • Τι είναι η νοητική υστέρηση ή αλλιώς νοητική αναπηρία; Πώς προσεγγίζεται;
 • Διαταραχή ΔΕΠΥ στην τάξη. Τι να κάνουμε
 • Η Σχολή Πολλαπλής νοημοσύνης
 • Τα ελαττώματα του οράματος
 • Ματιά και το όραμα
 • Τι βλέπουμε όταν δεν βλέπουμε καλά
 • Παθολογίες
 • Γιατί η διεπιστημονικότητα;
 • Ενημέρωση σχετικά με την κώφωση για την υποδοχή σε καλές συνθήκες ενός παιδιού  με προβλήματα ακοής. 

 

 

ΚΟΡΜΟΣ/Κ «Καθησυχάζω»

 

 • Υποδοχή ενός μαθητή με προβλήματα όρασης
 • Εφαρμογή ερωτηματολογίου σε άτομα με προβλήματα όρασης
 • Στο σούπερ μάρκετ
 • Νοητικός χάρτης
 • Αλλαγή κοινωνικών σημείων αναφοράς με προτεραιότητα στις έννοιες της ομαλότητας και της ηθικής
 • Συμβουλές για τη σχολική φοίτηση των παιδιών με ελλειμματική προσοχή.
 • Εικαστικές τέχνες και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Συνεργασία  στοχεύοντας στο συμπεριληπτικό σχολείο
 • Συζήτηση για τη φιλο/ενσυναίσθηση της ομάδας
 • Διάλογος γονέα-παιδιού
 • Ανάπτυξη ενός ομαδικού πρότζεκτ με στόχο να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση : Η αγορά γνώσεων

 

 • Πολωνοί παιδαγωγοί
 • «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες». Μελέτη περίπτωσης
 • Συζήτηση για τη φιλο/ενσυναίσθηση της ομάδας
 • Ακρόαση για βελτίωση της μάθησης
 • Αξιολογήστε τη θέση του αυτιστικού αντικειμένου
 • Ημέρα της αξιοπρέπειας των ατόμων
 • Ημέρες ευεξίας
 • Γιορτάζοντας την Ημέρα της Αξιοπρέπειας για Άτομα με Πνευματικές Αναπηρίες ως παράδειγμα δραστηριότητας που θα επιτρέπει την αλλαγή του βλέμματος της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρίες
 • Διδακτική στην υπηρεσία των δεξιοτήτων
 • Η οικογένεια: ένας βασικός συνεργάτης για το συμπεριληπτικό σχολείο
 • Ασυνήθιστη  εβδομάδα 
 • Αντανακλαστικότητα
 • Εργασιοθεραπεία: διάλογος μεταξύ γονέα και παιδιού
 • Απομάκρυνση και εύρεση αντικειμένου
 • Η ματιά των καλλιτεχνών
 • Σχολή γονέων: μια εναλλακτική λύση για μια σύμπραξη σχολείου-οικογένειας
 • Η ομάδα: ένα πλεονέκτημα για την επιτυχή ένταξη 
 •  

  Ομαδική καλλιτεχνική δημιουργία ανάμεσα σε 2 τύπους διδασκαλίας
 • ΦΕΣΤΙΒΑΛ" UNISOUND"

 • Το βλέμμα των καλλιτεχνών

 • Ημέρες ΕΥΕΞΙΑΣ
 • PIA ή ατομικό σχέδιο μάθησης
 • Η οριζόντια μάθηση: η συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές  
 •  

 

 • Καλές πρακτικές των γονέων
 • Καθημερινές δραστηριότητες και σχολικός χρόνος
 • Τουριστικό γραφείο
 • Παρατήρηση και ακρόαση
 • Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
 • Η πορεία καλλιτεχνών 
 • Θέση και προσανατολισμός στο χώρο
 • Προετοιμασία για την άφιξη ενός παιδιού με προβλήματα όρασης
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις υποκειμενικές και συμπεριφορικές πτυχές που σχετίζονται με την όραση
 • «Όχι, κυρία, να μην κάνετε αστεία !»
 • Καθημερινές δραστηριότητες και σχολικός χρόνος
 • Ματιά στη διαφορετικότητα: ένα αναξιοποίητο ατού
 • Ξαναμαθαίνοντας το σχολείο
 • Βοηθητικό βίντεο
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας :  Στρατηγικές παρέμβασης
 • Μια «Ασυνήθιστη» συναυλία μια πρόκληση για «να αλλάξει το βλέμμα απέναντι στην αναπηρία"
 • Ένα παιχνίδι της χήνας
 • ΦΕΣΤΙΒΑΛ" UNISOUND"

 • Χρήση της τεχνολογίας με μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) (ADHD)

 

ΚΟΡΜΟΣ/ Ε: «Εκπαιδεύω ή Αξιολογώ

 

 • Υποδοχή μικρών παιδιών με ειδικές ανάγκες
 • Υποδοχή μαθητή με προβλήματα όρασης (1)
 • Καλωσορίζοντας έναν μαθητή με προβλήματα όρασης (2) Προετοιμασία για την άφιξη ενός παιδιού με προβλήματα όρασης
 • Στο IT σουπερμάρκετ
 • Ο Άγης παρεμβαίνει, συμπεριλαμβάνεται
 • Άλμπουμ φωτογραφιών
 • Ευτυχία
 • Νοητικός  χάρτης 
 • Συνεργασία με στόχο το σχολείο της συμπερίληψης
 • Συνεργασία για συμπερίληψη μέσω καλλιτεχνικών και πολιτιστικών πρακτικών 

 

 

 

 • Κάθε μέρα μετράει ή η παιδαγωγική πρότζεκτ στην υπηρεσία της συμπερίληψης
 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για επικοινωνιακές δεξιότητες σε παιδιά με αυτισμό
 • Διεθνής Ημέρα της Μητρικής γλώσσας
 • Διεθνής Ημέρα της Νοηματικής Γλώσσας
 • Ικανότητα αξιολόγησης
 • Η ευέλικτη τάξη
 • Η μέθοδος πρότζεκτ: μια ενεργή μέθοδος μάθησης
 • Η οικογένεια: ένας βασικός εταίρος για το συμπεριληπτικό σχολείο
 • Η λογική της ένταξης ως συγκεκριμένη απάντηση στην κοινωνικοποίηση της αναπηρίας
 • Η Σχολή Γονέων
 • Εφαρμοσμένη ηθική στην εκπαίδευση
 • Περιορισμός του άγχους και τις ακατάλληλων συμπεριφορών για παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού
 • Συναισθήματα
 • Τα επαγγέλματα
 • Ηφαίστεια
 • Χρήματα
 • Οι συζητήσεις
 • ΑΠΕ  ή ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Ένα έργο «για» και «με» το μαθητή 
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις υποκειμενικές πτυχές των προβλημάτων όρασης και των παραμέτρων συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα προβλήματα όρασης
 • Πρόταση ενός παιχνιδιού σε παιδιά με αναπηρία