Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Η Ρουμανία εκπροσωπείται από το Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Elena Doamna" de Focsani

Η σχολική μονάδα C.S.E .I Έλενα Doamna έχει 300 μαθητές που κατανέμονται σε όλα τα επίπεδα της ρουμανικής εκπαίδευσης: προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μια ποιοτική εκπαίδευση παρέχεται εκεί από μια ομάδα 83 ανθρώπων, η οποία αποτελείται από:

 • εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής/li>
 • ψυχολόγους
 • λογοθεραπευτές
 • καθηγητές όλων των ειδικοτήτων

 

 

 

 

Το κέντρο εκπαίδευσης Έλενα Doamna έχει να προσφέρει πολλά στο πρόγραμμα αυτό όπως:

 • την εμπειρία στα μοντέλα ένταξης στις τάξεις των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πράγματι, το κέντρο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με την φιλοσοφία της ένταξης και έχει δημιουργήσει τα εξής:

- ένα κλειστό περιβάλλον στο εσωτερικό του
- ένα «ανοιχτό περιβάλλον» δηλαδή, με την παροχή εκπαίδευσης με στοχευμένες θεραπείες για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στα «κοινά» σχολεία όπως το σχολείο Alexandru Vlahuta «Focsani, (σκηνοθέτης-καθηγητής Valy Tiganus ),η σχολή "Nicolae Iorga" Focsani, (διευθυντής ο καθηγητής Daniela Rose), το σχολείο "Ion Basgan" Focsani, (διευθυντής -Professor Dan Γρηγοράς),το γυμνάσιο Slobozia Bradului (διευθυντής ο καθηγητής Costache Vica) και το γυμνάσιο Tamboiesti.

Αυτά τα «κοινά» σχολεία που στελεχώνονται από «δασκάλους -ταξιδευτές», έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν παραδείγματα «καλών πρακτικών» για την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

 • να προσφέρει την γνώση της για την αξιολόγηση δυνατής εξέλιξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, και να αποτιμήσει τα αποτελέσματα της εκπαίδευσής τους.
 • να δώσει έμφαση στη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια των ενδιαφερομένων πλευρών.

 

 

 

ΟΙ τακτικοί καθηγητές που δεν έχουν λάβει ειδική επιμόρφωση για να εργαστούν με μαθητές με ειδικές ανάγκες μπορούν να επωφεληθούν από την εμπειρία των ειδικών δασκάλων που έργαζονται προσωρινά στο σχολείο τους (μαθητοκεντρική μάθηση, εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη μάθηση.)

Οι τελευταίοι μπορούν να επιμορφωθούν από την καθηγήτρια- επιθεωρητή Aurora Lefter σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • l « σχολείο ένταξης», Ψυχολογία των παιδιών με ειδικές ανάγκες»
 • «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή»
 • «Ειδικές μέθοδοι για τη διόρθωση και την καλλιέργεια της γλώσσας για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.»

 

 

Αυτή η εμπειρία ανοίγματος προς τα έξω, με την υποστήριξη των αναπληρωτών ειδικών καθηγητών προκάλεσε μια δυναμική ανανέωση του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος.
Η ανάπτυξη της έννοιας του σχολείου ένταξης πήρε άλλη κατεύθυνση και απαίτησε τη χρήση δραστηριοτήτων που αφορούν την ομαδική και συνεργατική δουλειά. Η άνοδος του σχολείου της συμπερίληψης βοηθά σταδιακά σε μια μετεξέλιξη του παραδοσιακού σχολείου, χάρη στις ικανότητες των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών. Έτσι, το σχολείο έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί με νέες μεθοδολογίες, οι οποίες κάνουν επιτακτική την ανάγκη ενός αγώνα ενάντια στην έλλειψη εκπαίδευσης και της σχολικής αποτυχίας.

Στο πλαίσιο του έργου «Στροφή στο σχολείο της συμπερίληψης στην Ευρώπη» η ομάδα θα συντονίσει το εργαστήριο «μοντέλο ένταξης» , αλλά έχει επίσης δεσμευτεί να εργαστεί και πάνω σε άλλα θέματα:

 • Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των συνοδών των ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Η ιστορία της ειδικής αγωγής στη Ρουμανία και η ηθική.
 • Ο πειραματισμός με εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους: εργαστήρια που συμμετέχουν μαθητές ανάλογα με τις ανάγκες τους για την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, μαθηματικά),η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων πάνω στις τέχνες (μουσική, εικαστικές τέχνες) και τον αθλητισμό με τη δυνατότητα ανταλλαγών ανάμεσα στους οργανισμούς των εταίρων του έργου.
 • πρόταση μεθόδων ευαισθητοποίησης για την «αλλαγή της αντίληψης της κοινωνίας πάνω στο θέμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες» (Ευρωπαϊκή Ημέρα κλπ. ...)