Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Τα παιδαγωγικά φύλλα εργασίας που σχετίζονται με το σεμινάριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα απ’ αυτό για μαθητές ΕΕΑ (ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) αλλά και για μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο ή αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ-ΓΡΑΦΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

 • Εκμάθηση του συντονισμού των κινήσεων της γραφής με σεβασμό του κώδικα και των κανόνων της γραπτής γλώσσας για να παράγεται νόημα
 • Φωνολογία με τη μορφή παιχνιδιού
 • Γλώσσα: μαθαίνοντας τα άρθρα μέσω του παιχνιδιού
 • Ευγλωττία
 • Σχολικός εκφοβισμός / μάθημα πορτογαλικών
 • Συνοπτικό φύλλο αξιολόγησης των πορτογαλικών
 • Αφύπνιση των αισθήσεων στο νηπιαγωγείο
 • Σχεδιασμός γραφικών στοιχείων και περιγράμματα επιστολών χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές. Χειρόγραφες επιστολές
 • Τεστ αξιολόγησης προσαρμοσμένο  στον «Os Lusíadas» του Luís de Camões

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 

 

 • Προσέγγιση της γεωμετρίας
 • Μαθαίνω τους αριθμούς
 • Μαθαίνω τις ομάδες τροφίμων παίζοντας: Πρόταση για συμπεριληπτική τάξη με μαθητές με δυσλεξία, ΔΕΠ, αυτισμό και άλλες αναπηρίες
 • Εκμάθηση του συντονισμού των κινήσεων της γραφής με σεβασμό του κώδικα και των κανόνων της γραπτής γλώσσας για να παράγεται νόημα
 • Οριζόντια μάθηση: υπολογισμός των τιμών
 • Αγορά: Μια διδακτική προσέγγιση για συμπεριληπτικές τάξεις  βασισμένη στον Καθολικό Σχεδιασμό για τη Μάθηση (ΚΣΜ) »
 • Κάθε μέρα μετράει
 • Δομή της έννοιας του πολλαπλασιασμού 1
 • Δομή της έννοιας πολλαπλασιασμού 2-3
 • Δομή της έννοιας πολλαπλασιασμού 4-5
 • Παίζοντας με τη γεωμετρία
 • Το Πυθαγόρειο θεώρημα  για άτομα με προβλήματα όρασης
 • Το διδακτικό παιχνίδι στο μάθημα μαθηματικών
 • Εκπαίδευση με τη βοήθεια υπολογιστή για εκμάθηση μαθηματικών γνώσεων σε παιδιά με αυτισμό
 • Μαθηματικά: εξερεύνηση και ταξινόμηση γεωμετρικών σχημάτων και στερεών
 • Μαθηματικά: εργασία αρίθμησης με το παιδί

ΓΕΝΙΚΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

 • Αυτοεκτίμηση
 • Ένας κήπος για όλους. Ένας καταπληκτικός κήπος
 • Νευρική ανορεξία
 • Επικοινωνία με εικονογράμματα για μαθητές χωρίς αυτισμό
 • Σχεδιασμός μια μαθησιακής ενότητας
 • Παρέμβαση σχετικά με τη Διαταραχή ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας – ΔΕΠ-Υ
 • Συμβουλές και εκπαιδευτικές συμβουλευτική για την ένταξη των παιδιών μεταναστών
 • Σχολικός εκφοβισμός / Συναίσθημα και ενσυναίσθηση
 • Σχολικός εκφοβισμός στην τάξη / ΤΠΕ
 • • Η αντίστροφη τάξη
 • • Ο εκπαιδευτικός κήπος
 • • Η μέθοδος της διασποράς
 • • Παιδιά με ΕΕΑ στα κοινοτικά κέντρα
 • Η σημασία της οπτικής υποστήριξης στην απόκτηση δεξιοτήτων ανάγνωσης για παιδιά με αυτισμό
 • • Η αποτελεσματικότητα της χρήσης της ενεργού συμμετοχικής μεθόδου: "Ξέρω / θέλω να μάθω / έχω μάθει"
 • Στρατηγικές συμπερίληψης στην τυπική εκπαίδευση σύμφωνα με το DarioI
 • Κακή συμπεριφορά σε διαφορετικούς σχολικούς χώρους
 • Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής διαφοροποίησης
 • Εγώ και οι άλλοι
 • Ένας κήπος για όλους
 • Μια μεθοδολογία ενεργού διδακτικής: η συζήτηση
 • Λογοπεδική πλατφόρμα: ψηφιακό όργανο για την εκμάθηση γλωσσών των κωφών μαθητών
 • Αποφυγή της έλλειψης πειθαρχίας οδηγώντας στην αυτοπεποίθηση
 • Ζήστε με το ρυθμό της «εξαιρετικής» εβδομάδας