Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Διακρατικές συναντήσεις: από τις 20 έως τις 22 marca 2017: συναντήσεις στο Φάρο

Le programme

Οι διαλέξεις

"Επιμόρφωση καθηγητών

Προς μια εκπαίδευση (πιο) συμπεριληπτική »

Humberto VIEGAS
 Μάστερ στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

 • Δίπλωμα Εξειδικευμένων Ανωτέρων Σπουδών (2ου, 3ου βαθμού και δευτεροβάθμιας
 • Προβλήματα ακοής και Ομιλίας, Καθηγητής του Agrupamento της Escolas João de Deus

 

« Σχολείο Συμπερίληψης: Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/ Το πολυπολιτισμικό Σχολείο »


Dolandina OLIVEIRA

 • Διδακτορικό στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο της Caen (Γαλλία)
 • Πρόεδρος του Καθοδηγητικού Συμβουλίου της INUAF (Λουλέ)
 • Μόνιμη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Σπουδών για το Παιδί / Ερευνητικό Κέντρο Metaforma του Πανεπιστημίου του Minho
 • Επιστημονική και Εκπαιδευτική Σύμβουλος για τη Δια Βίου Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

 

 «  Συμπερίληψη στο Σχολείο: σε αναζήτηση της ισοτιμίας »

Manuel Célio CONCEIÇÃO

 • Διδακτορικό στη Γλωσσολογία από το Universidade Nova de Lisboa
 • Πτυχίο στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο Nova de Lisboa
 • Licence en Langues et Littératures Modernes ( Portugais/Français), Université de Lisbonne
 • Πτυχίο (τριετών σπουδών) Σύγχρονων Γλωσσών και Λογοτεχνίας (πορτογαλικά / γαλλικά), από το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας
 • Καθηγητής και ερευνητής του Πανεπιστημίου Algarve

   
 

Les vidéos

Conférence de Humberto VIEGAS
Télécharger la conférence

Conférence de Dolandina OLIVEIRA
Téléchager la conférence

Conférence de Manuel Célio CONCEIÇÃO